Delegasjonen (fra venstre): Jens Even Løkken, Aleksander Egeli, Martin Ottesen, Kristoffer Weimoth, Fredrik Nyland, og Celina Schmidt

FpU på Fremtidscamp med NTNU

I fire dager var seks FpUere fra hele landet i Trondheim for å delta på Fremtidscamp arrangert av NTNU. Turen var dekket av NTNU og totalt fikk ca. 40 deltakere fra ulike organisasjoner, politiske så vel som humanitære, muligheten til å delta. Her ble det gitt opplæring i miljøvennlig og effektiviserende teknologi, besøk hos gründere, og gruppearbeid for å komme med morgendagens løsninger.  Det var også omvisning på Sankt Olavs hospital for både å få se og høre om helseteknologi; samt til Charlottenlund vgs. for å lære om utdanningsteknologi. FpU brukte naturligvis sin tilstedeværelse til å spille inn ideer om hvordan sterkere privat eiendomsrett, redusert byråkrati og økt markedsliberalisme vil kunne bidra til å løse problemer med både miljø, fattigdom, og andre utfordringer verden står ovenfor.

«Det var veldig spennende å løse problemer sammen med mennesker med en totalt annerledes politisk oppfatning. Det var en utfordring, men den tok vi på strak arm!» sier Fredrik Nyland, formann i Akershus FpU. Videre bemerker han at det var interessant å få se gründere som jobbet med nye ideer og prosjekter. «Gründeren som person er jo selve hjørnesteinen i et liberalistisk samfunn!» avslutter Nyland.

Mest kreative bilde
Vinner – Mest kreative bilde

Celina Schmidt, formann i Mandal FpU og styremedlem i Vest-Agder, er enig med Nyland i at besøket til gründerkollektivet DIGS var veldig spennende. «Det morsomste må være alle menneskene og de ulike bakgrunnene de har. Jeg føler jeg har lært mye om samarbeid disse dagene», sier Schmidt.

Underveis var det også flere mindre konkurranser, hvor blant annet Martin Ottesen og Fredrik Nyland vant mest kreative bilde. I tillegg var Ottesen, som er formann i Romerike FpU, med på det vinnende laget i kveldsunderholdningen «Fremtidscamp got talent».

Etter fire dager står de seks deltakerne tilbake med økt kunnskap, nye bekjentskaper, og nye ideer for å bringe Norge og verden videre. Alle medlemmer oppfordres til å søke på neste års Fremtidscamp!

Hvis du er interessert i å delta på neste års Fremtidscamp, kan du følge dem på Facebook.

 

Delegasjonen (fra venstre): Jens Even Løkken, Aleksander Egeli, Martin Ottesen, Kristoffer Weimoth, Fredrik Nyland, og Celina Schmidt
Delegasjonen (fra venstre): Jens Even Løkken, Aleksander Egeli, Martin Ottesen, Kristoffer Weimoth, Fredrik Nyland, og Celina Schmidt

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.