Arbeiderpartiets dag bør ikke være en offentlig høytidsdag

Hele 7 av 10 anser 1. mai som en vanlig fridag. FpU vil avskaffe Arbeidernes dag som offentlig høytidsdag og erstatte den med Frigjøringsdagen.

Fremskrittspartiets Ungdom mener at Arbeidernes dag har utspilt sin rolle som offentlig høytidsdag. Norske arbeidstakere har allerede verdens beste arbeidsbetingelser. Folk flest bruker dagen til å klippe plenen, besøke messer eller nyte solen.

De siste årene har parolene handlet om asylbarn, nei til atomvåpen, boikott av Israel og nynorsk. Dette er saker venstresiden tilfeldigvis har på agendaen resten av året.

-Venstresiden burde i det minste fronte saker som omhandler arbeidere på 1. mai, ikke annen partipolitikk som de fremmer ellers i året, sier FpU-formann Atle Simonsen.

Simonsen mener at 1.mai ikke er en samlende dag, men en dag hvor venstresiden hyller seg selv. Han mener at Frigjøringsdagen (8. mai) fortjener å bli en offentlig høytidsdag fremfor 1. mai.

– Slutten på nazistisk okkupasjon og norske veteraners heltemodige innsats fortjener en skikkelig markering, sier Simonsen.  

Arbeidernes dag er en internasjonal dag, men dagen er imidlertid ikke er en fridag i alle landene den markeres.

– 1. mai er ingen fridag i verken Sveits, USA eller Danmark, sier Simonsen, som ikke synes Arbeidernes dag er særlig samlende.

– Det er blitt en dag for venstresiden. FpU har flere ganger forsøkt å delta i 1. mai-tog. Det har endt i ubehagelige opplevelser. I fjor ble vi til og med angrepet. De gangene vi har søkt om å få være med, har vi fått avslag, forteller Simonsen.

Fremskrittspartiets Ungdom har på egenhånd markert Arbeidernes dag over hele Norge. En av dem som markerte dagen for første gang var Håkon Dale. Dale er styremedlem i Vest-Agder FpU.

– Det var gøy å gå i tog for første gang selv om vi fikk noen negative tilbakemeldinger fra forbipasserende, sier Dale.

FpUs paroler har i år omhandlet saker som lavere skatter for vanlige folk, liberalisering av arbeidsmiljøloven og fjerning av streikeretten for offentlig ansatte.

– Jeg er mest opptatt av at vi skal senke skatter og avgifter, avslutter Håkon Dale.

Agder 1 Diverse paroler

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.