FpU stemte mot OL

FrPs landsmøte vedtok å stemme mot OL i Oslo i 2022!
Dette er et godt gjennomslag for Fremskrittspartiets Ungdom!

Resolusjon nr: 41
Tittel: FrP sier nei til OL
Forslagsstiller: Sogn og Fjordane FrP

FrP sier nei til OL i Oslo 2022

Landsmøtet i Fremskrittspartiet sier nei til å stille statsgaranti for et OL i Oslo i 2022. Fremskrittspartiet ønsker å benytte skattebetalerne sine penger til å styrke norsk konkurransekraft gjennom økt satsing på infrastruktur i hele landet, vekstfremmende skatte- og avgiftsletter, samt styrke viktige velferdstjenester som utdanning, helse og omsorg for landets innbyggere.
    Kostnadene ved å arrangere OL i 2022 er så høye at det vil gå utover disse viktige oppgavene.

Landsmøtet mener at ved å arrangere OL vil store økonomiske ressurser vært kanalisert inn i arrangementet, og dette vil føre til lavere satsning på breddeidretten i resten av landet. Det er fremdeles stor mangel på idrettsarenaer for barn og unge, og FrP vil prioritere satsinger som stimulerer til høyere fysisk aktivitet i befolkningen enn å føre en statsgaranti for OL.

Landsmøtet viser og til Landsstyrets vedtak fra 27. mars 2007 der en sa nei til å stille statsgaranti til et eventuelt OL i 2018. Fremskrittspartiet har ikke endret syn siden 2007, og sier nei til å stille statsgaranti for å arrangere et OL i Oslo i 2022.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.