Heis flagget for heltene!

Fremskrittspartiets Ungdom retter en stor takk til dere som har kjempet for fedrelandet. Norge hadde ikke vært det samme uten dere.

Den 8. mai 1945 talte kong Haakon VII til et fritt folk for første gang på fem år:

«Kjære landsmenn! Jeg og min regjering sender i dag en varm hilsen til alle norske kvinner og menn. Gjennom en mørk og vanskelig tid har det norske folk opprettholdt en ubrytelig front mot de tyske undertrykkere og deres hjelpere. Sammen med våre alliertes beundringsverdige militære innsats har den offervilje og utholdenhet dere har vist ført til frigjøringen av vårt land. Nå er vi ved målet for vår kamp.»

Fredrik Nyland, Linn Lorentzen Lunde og Martin Ottesen fra Akershus FpU er tre av mange tillitsvalgte i Fremskrittspartiets Ungdom som markerer 8. mai. I dag har de deltatt på den høytidelige markeringen som finner sted på Akershus festning. De er glad for at så mange sivile deltok på markeringen.

Den som glemmer historien er dømt til å gjenta den. Opp gjennom historien har vi sett mennesker som har vært villige til å gjøre de mest grusomme ting. Slike mennesker finnes fortsatt iblant oss. Det er derfor viktig at dagens unge forstår at ingenting er kommet av seg selv. Den friheten vi nyter i dag er kjempet frem gjennom århundrer, forteller Martin Ottesen.

Linn Lorentzen Lunde er en av dem som mener at vi kan bli enda flinkere til å hedre soldater fra andre verdenskrig.

– Jeg skulle gjerne ha sett at Norge ga krigsseilerne under andre verdenskrig den annerkjennelsen de fortjener, sier hun.

I 2010 bestemte regjeringen at frigjøringsdagen også skal være veterandagen. Dagen er dermed en merkedag for veteraner fra andre verdenskrig, tjenestegjørende i FN-styrker og andre internasjonale operasjoner.

Fremskrittspartiets Ungdom mener at det er riktig å hedre dem som har gjort en innsats for Norge, også etter andre verdenskrig. Når den offentlige debatten om oppdrag i utlandet preges av skepsis og kritikk, opplever noen soldater dette som at innsatsen deres ikke verdsettes av samfunnet. Samtidig gir de aller fleste klart uttrykk for at en synlig takk for innsatsen fra samfunnet er av stor betydning.

– Det er veldig fint at det utdeles to eksemplarer av krigskorset med sverd, som er Norges høyeste utmerkelse. Slike utmerkelser tror jeg bidrar til å skape større respekt for soldatene, avslutter Fredrik Nyland.

«Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn’t pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same». – Ronald Reagan

Martin Ottesen, Fredrik Nyland og Linn Lorentzen Lunde
Martin Ottesen, Fredrik Nyland og Linn Lorentzen Lunde

 

web analytics

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.