Buskerud FpU i fengsel for Amnestys aksjon: samvittighetsfanger.

FpUere satt i fengsel

I mange kalde og mørke celler rundt om i verden sitter mennesker fengslet for ting vi tar som selvfølgeligheter her i Norge. Buskerud FpU og Akershus FpU deltok den 8. mai på en aksjon arrangert av Amnesty for å sette fokus på samvittighetsfanger. Aksjonen gikk ut på at lot seg fengsle i Amnestys celle på Egertorget, en modell av det beryktede Evin-fengselet i Iran, for handlinger som i mange land er straffbare. Dette kunne være å kritisere myndighetene, være homofil, eller ha sex utenfor ekteskap.

Vi skal ikke gå så langt tilbake i tid i Norge før en kunne bli straffet for noen av de samme “lovbruddene”. Buskerud FpU er lei av typiske A4 aksjoner der det vaies med paroler og skrikes kamprop. FpUerne ville gjøre noe som betyr noe for samfunnet. Amnesty sine aksjoner gir effekt i 1 av 3 tilfeller. “Ikke bare får vi uttrykket vår mening, men aksjonen setter også livene våre perspektiv. Å sitte innesperret i en celle som er mindre enn 2 x 2 meter er en grusom følelse, og fangene som gjør nettopp dette – de får kun vann og brød» Sier Thomas Klingen fra Buskerud FpU

I et radiointervju hos NRK Buskerud tidligere på dagen kom det frem at Buskerud FpU kunne straffes for nesten alle lovbruddene Amnesty har satt, men som et ungdomsparti mener de at det er deres jobb å kritisere myndighetene.

Akershus FpU i fengsel for Amnestys aksjon: samvittighetsfanger.
Martin Ottesen og Fredrik Nyland fra Akershus FpU satt fengslet i en time for å ha kritisert myndighetene.

Akershus FpU satt fengslet for ikke å tro på Gud, noe som i flere land kan straffes med dødsstraff.  «Grunnen til at vi valgte dette er at friheten til selv å velge om man tror på Gud eller hvilken Gud man tror på er en helt grunnleggende menneskerett. Ingen stat eller noen andre skal legge seg opp i hvilke tanker et menneske gjør seg om det eksistensielle. Det er forferdelig å vite at mennesker fortsatt blir fengslet eller drept for dette i 2014» forklarer Martin Ottesen.

Både Buskerud og Akershus FpU er enige om at Amnesty gjør et svært viktig arbeid på verdensbasis for menneskerettighetene. «Jeg tror vi i Norge tar litt for gitt alle frihetene vi nyter så godt av. Frihet er noe man må kjempe for hver eneste dag, og er aldri mer enn en generasjon unna å bli tapt» forteller Fredrik Nyland

FpU synes det er flott at Amnesty er en politisk uavhengig organisasjon som er basert fullstendig på frivillighet og ikke statlige overføringer. Det gir Amnesty ekstra troverdighet at de er fri fra statlige bånd. Ettersom dette er en frivillig organisasjon som er avhengig av frivillige bidrag, oppfordrer FpUerne alle til å støtte Amnesty ved å sende «AMNESTY <ditt navn>» til 2160.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.