Statsavisen for folk flest

Tenk deg at du ble pålagt å betale lisens for å lese aviser. Lisensen skulle brukes til å finansiere en statlig avis fordi alle har glede av en uavhengig avis hvor alle partier og parter kan uttale seg. Avisen formidler uavhengige artikler med så smal leserskare at de ellers aldri ville kommet på trykk. Dersom du kun vil lese lokalavisen eller en konkurrerende avis må du uansett abonnere på Statsavisen. Det er din egen sak om du tar til takke med andre aviser enn Statsavisen, men du må fortsatt betale fullt abonnement på den. Du er selvsagt ikke forpliktet til å abonnere på Statsavisen, men da får du ikke lov til å kjøpe andre aviser. Da får du heller greie deg uten.

Statsavis-kontrollørene vil innimellom komme hjem til deg for å sjekke aviskurven din. Hvis Statsavis-kontrollørene ser at du unndrar Statsavisens sårt tiltrengte midler må du åpne lommeboken. Statsavisen har altså rett på et sugerør i lommeboken din.

Husk at Statsavisen er en kvalitetsavis uten reklame som når ut til hele folket!

Forsvarere av dagens NRK-lisens benytter tilsvarende argumentasjon som tilhengere av den hypotetiske «Statsavisen». Fremskrittspartiet vil avskaffe NRK-lisensen fordi den medfører et urettferdig inngrep i folk flest sin privatøkonomi og hemmer fri konkurranse blant mediehusene.    

I den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet er det skrevet at regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger. Regjeringen vil også begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag.

Sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom, Sara Berge Økland, er en av dem som gleder seg over at regjeringen vil bidra til mer konkurranse. Hun er derimot skeptisk til forslaget om alternative betalingsordninger.

– Jeg vet at enkelte politikere vil bake NRK-lisensen inn i skatteseddelen. Dette er også en dårlig løsning. Jeg mener at vi ikke trenger skattefinansiert lørdagsunderholdning i år 2014, sier Økland.

FAKTA: Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift, som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har, og hvilke kanaler du velger å se på. Stortinget har fastsatt at kringkastingsavgiften skal kreves inn og tilfalle NRK. Med fjernsynsmottaker menes blant annet TV, DVD/video m/tuner, satellittmottaker, dekoder, PC med TV-kort/tuner og lignende. Mottaker uten tuner satt opp med kabel-tv eller parabol er betalingspliktig. For 2014 har Stortinget fastsatt avgiften til kroner 2.729,16. I dagligtale brukes også benevnelsen NRK-lisensen om kringkastingsavgiften.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.