Delte ut egg fra söta bror

Tirsdag, samme dag som bondelagets opptog for norsk landbruk, hadde Fremskrittspartiets Ungdom en aksjon for å vise at landbruksvarer fra andre land fint kan konkurrere med de norske. – Vi er for norsk landbruk, men vil fjerne bøndenes tilnærmede monopol, sier Atle Simonsen, formann i FpU.

FpUerne gikk rundt i Karl Johans gate med en trillebår full av egg kjøpt og produsert i Sverige. Eggpakkene, som i Norge koster 30kr, koster kun 10kr i Sverige. Pakkene ble delt ut med et budskap om at norsk landbruk trenger modernisering.

Det var en glad gjeng som deltok på "eggaksjonen" tirsdag.
Det var en glad gjeng som deltok på «eggaksjonen» tirsdag. Fra venstre: Atle Simonsen, Theodor Helland, André Moshølen, Petter Melson og Tristan Dupré.

De siste 8 årene er det blitt lagt ned om lag 2-3 gårdsbruk hver dag. Nærmere 360.000 dekar jordbruksareal er tatt ut av produksjon. Av de som gjenstår er det knapt 6 % som drives på heltid.

– Vi vil slippe bonden fri, vi vil fjerne reguleringer og subsidier, og isteden gjøre det mulig å være bonde på heltid.

Vil åpne for handel

Simonsen mener mer handel kommer alle til gode. Spesielt for for utviklingsland der handel er en forutsetning for å skape økonomisk vekst.

– Det er usolidarisk å stenge andre land ute fra det norske markedet. Vi vil åpne grensene og tillate andre land å selge til norske forbrukere.

Når det kommer til handel er han ikke videre imponert over politikken som har vært ført.

– Den økte tollen fra forrige regjering har vanskeliggjort forholdet til Norges handelspartnere og truer eksportnæringene.

– Det er få ting samfunnsøkonomer er så enige om som at handel bringer fordeler både til eksportlandet og importlandet.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.