Nei til snusforbud på VGS

FpUs formann, Atle Simonsen reagerer kraftig på endringene i tobakksskadeloven som gjør at det innføres et nasjonalt forbud mot snus på videregående skoler. -Lærere skal lære elevene matte, norsk og engelsk, ikke leke snuspoliti, sier Simonsen.

-Vi sliter allerede med at lærere har altfor lite tid til å undervise, og vi trenger flere gode lærere i klasserommene. Lærere må drive med utdanning, ikke håndheving av tobakksskadeloven, fortsetter han.

Forbudet gjelder i skoletiden fra 8-16, og gjelder uavhengig av hvor eleven oppholder seg i tidsrommet. Dette betyr at elever som har fritimer og er hjemme, eller som sitter hjemme og forbereder seg til eksamener på forberedelsesdager, heller ikke skal kunne ta seg en snus i sitt eget hjem innenfor skoletiden. -Jeg lurer på hvordan dette skal kunne håndheves i praksis, undrer Simonsen, som mener dette er et ytterligere bevis på hvor latterlig den nye loven er.

Må få bestemme selv

-Voksne mennesker må få bestemme selv. Vi må heller ha sanksjoner mot de som spytter snus på bakken eller kaster røyk rundt omkring. Det er jo allerede forbudt. Jeg kan ikke fatte å begripe at også et såkalt liberalt parti som Venstre vil styre folks liv på denne måten og pushe for å få dette forbudet, mener Simonsen.

-Hvem er det snusing skader foruten en selv? Jeg hadde trodd at det skulle være forskjell på Bent Høie/Torbjørn Røe Isaksen og Jonas Gahr Støre/Kristin Halvorsen. Nå ser det ut til det er samme ulla, hvor forbud er svar på det meste. Dette viser nok en gang at regulering av folks liv har gått for langt. Her må fornuften seire, og vi kan ikke bestemme over voksne mennesker bare fordi det er i skoletid, forklarer Simonsen.

Simonsen lurer på hvor grensene for formynderi går for reguleringskåte politikere. -Hva blir det neste? Skal man bestemme hva elevene skal spise til lunsj også for å sjekke at det er sunt? Skal det være slik at alt i skoletid kan reguleres? Hva med luftkvaliteten langs skoleveien og i nærheten av skolene – skal det plutselig bli forbudt å kjøre bil til og fra skolen?

-Vi forlanger at Stortinget tar til fornuft og slutter å behandle voksne folk som barn, avslutter Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.