Raser over ostetoll

Den rødgrønne regjeringen, med Senterpartiet i spissen, innførte tollskjerpelser for enkelte typer ost og kjøtt. Nå er det klart at Sverige og Danmark er skuffet over at tollen fremdeles er en realitet.  – Slik proteksjonisme er stikk i strid med den retningen resten av verden og Europa er på vei, sier Sentralstyremedlem i FpU, Tristan…

Endelig! Morna til mobberen

Mange års hard kamp har endelig gitt resultater. H/FrP-regjeringen har sendt ut på høring et endringsforslag til opplæringsloven om at det i mobbesaker er mobberen, og ikke offeret som skal bytte skole ved et skolebytte. I Norge våkner omtrent 60 000 norske barn og unge hver dag, og gruer seg for å gå på skolen….

Opphev forbud mot kjøp av seksuelle tjenester

Sexkjøpsloven var ment for å beskytte prostituerte, men mange mener den i realiteten har hatt motsatt virkning. I juni mottar regjeringen en evaluering av hvordan loven har fungert. Ferske tall fra Politidirektoratet viser at 1520 sex-kunder har blitt bøtelagt siden sexkjøpsloven ble innført i 2009. I samme periode har over 400 leiligheter i Oslo hvor…