Opphev forbud mot kjøp av seksuelle tjenester

Sexkjøpsloven var ment for å beskytte prostituerte, men mange mener den i realiteten har hatt motsatt virkning. I juni mottar regjeringen en evaluering av hvordan loven har fungert.

Ferske tall fra Politidirektoratet viser at 1520 sex-kunder har blitt bøtelagt siden sexkjøpsloven ble innført i 2009. I samme periode har over 400 leiligheter i Oslo hvor prostituerte har bodd blitt stengt etter at utleier ble truet med halliktiltale.

De største organisasjonene (bl.a. Kirkens bymisjon, Nadheim, PION) som hjelper prostituerte oppgir at sexkjøpsloven har ført til mer vold. Prostituerte anmelder ikke vold fordi at de ikke stoler på Politiet. Dette har medført at mange voldsmenn går etter prostituerte.

Sexarbeidere føler seg mer utsatt og stigmatisert enn noen gang. En UNAIDS-rapport viser tydelig at stigmatisering, trusler mot sexarbeidere og HIV-smitte er mye større i land som har kriminalisert sexarbeid kontra land som New Zealand der lovgivningen ivaretar sexarbeideres arbeidsforhold og rettigheter.

– Rapportene bekrefter FpUs oppfatning. Vi vil avskaffe sexkjøpsloven fordi den får uheldige konsekvenser og begrenser næringsfriheten, forteller sentralstyremedlem Sara Berge Økland.

Næringsfrihet og retten til å bestemme over egen kropp er sentrale verdier for Fremskrittspartiets Ungdom. Når en person av egen fri vilje vil selge seksuelle tjenester bør ikke staten sette på bremsen. Grunnlovens § 110 fastslår også at: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

– Statlige myndigheter diskriminerer yrkesgruppen grovt ved å avskjære kundegruppen og nekte dem å annonsere for egne tjenester. Sexarbeid er et lovlig yrke, men prostituerte blir møtt som kriminelle av norske myndigheter, sier Økland.

Sexkjøpsloven rammer også ofre for menneskehandel. Prostitusjonsvirksomhet foregår nå mer i det skjulte, og dermed får bakmenn større makt.

– Målet om å stoppe menneskehandel er selvsagt legitimt, men man kan ikke parallellføre frivillig prostitusjon med menneskehandel. Jeg stiller spørsmål om hvor lenge Stortinget skal tviholde på en morallov som gjør hverdagen vanskeligere for prostituerte. Selv FN anbefaler oss å endre lovverket, avslutter Økland

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.