Endelig! Morna til mobberen

Mange års hard kamp har endelig gitt resultater. H/FrP-regjeringen har sendt ut på høring et endringsforslag til opplæringsloven om at det i mobbesaker er mobberen, og ikke offeret som skal bytte skole ved et skolebytte.

I Norge våkner omtrent 60 000 norske barn og unge hver dag, og gruer seg for å gå på skolen. Disse elevene vet at når de entrer hovedinngangen på skolen vil mobbingen starte, slik den så ofte har gjort tidligere. Det har i mange år vært viktig for Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom at det er mobbeofferet som skal bli hørt, og stå i fokus fra skolens side.

–       Dette har vært viktig for oss lenge! Vi har jobbet for dette i mange år, og at det endelig nå ser ut til å gi resultater er svært gledelig, sier en opprømt 1.nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud.

Mobbetallene viser at cirka 10% av norske elever på barnetrinnet blir mobbet, mens tallet avtar på mellom- og på ungdomstrinnet. Et problem for mobbingen på videregående er digital mobbing, som har gjort at mørketallene trolig er store.

–       Mobbing er like ille uavhengig av hvilken form den kommer i. Om mobbingen skjer direkte, indirekte, fysisk, psykisk eller via internett er like grufullt og må slås hardt ned på. Vi vet at mange mobbeofre sliter i voksen alder med traumer, angst og i verste fall også selvmordstanker. Det at disse ofrene nå får beskjed av staten om at regjeringen lytter, og står på deres side, tror jeg er utrolig viktig for det videre arbeidet, sier Svendsrud.

Nå er det slutt på tiden hvor politikere ikke tar tak i mobbingen. H/FrP-regjeringen har valgt å sette offeret i fokus ved skolebytte. Det har ingen tidligere regjeringer gjort.

Dette er også et viktig signal til alle mobbere som har trodd de kan fortsette praksisen sin, om at det ikke lenger nytter. Jeg vil også oppfordre alle høringsinstanser om å være positive til forslaget fra regjeringen, slik at vi kan vise mobberne at de ikke kan fortsette som før, avslutter 1.nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.