Dommedagsprofeti om søndagsåpent

Arve Kambe har ett innlegg I Aftenposten 4. Juli, der han forsvarer sin «advarsel» mot å tillate søndagsåpne butikker.

Da Kambe var nestleder i Unge Høyre, hadde de en kampanje som het «Grenser for politikk», de sa ingenting om at kjøpesentre var innenfor den grensen.

Søndagsåpne butikker skader ingen. Friheten til butikkene går ikke utover andres frihet. Folk kan handle der eller la være. I våre travle hverdager er helgen ofte den eneste tiden mange har mulighet til å foreta enkelte innkjøp, og for mange forretninger vil søndagsåpne butikker kunne være mer lønnsomt enn for eksempel mandagssalget.

Flere arbeidsplasser i butikker er etter Kambes syn: «ikke en god anvendelse av arbeidskraften». Det er ikke snakk om en økning på mer enn 5-10 prosentpoeng i søndagsjobbingen, likevel synes Høyre-politikeren at dette er noe som må detaljreguleres. Hvis Kambe vil anvende arbeidsstokken bedre, så kan han begynne med noen av de 750 000 i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet

Selv om det er åpenbart at Kambe befinner seg på venstresiden i det politiske spekteret, er det til tider vanskelig å forstå hvor han vil med innlegget sitt. I det ene øyeblikket argumenterer han mot søndagsåpent med at flere vil jobbe på søndager. Mens han i det andre øyeblikket skriver at «mange av disse er studenter, skoleelever eller andre som ikke har dette som sin hovedaktivtet. Deltidsansatte arbeider i større grad utenom ordinær dagtid».

Kambe mener også at søndagsåpent vil få prisene til å stige. Dette er feil. Forskning fra Tyskland – som liberaliserte søndagshandel i 2007 – viser faktisk en markant nedgang i prisene. Professor Arne Nygaard ved BI, har også spådd lavere priser ved søndagsåpne butikker. Enten kan man høre på dommedagsprofeten Kambe, eller ekspertene.

Kambes argumenter kan brukes om hvilken som helst dag. Kanskje hadde han vært fornøyd om butikkene bare fikk lov til å ha åpent én dag i uken. Ifølge tankegangen til Kambe hadde alt blitt billigere, og de ansatte hadde ikke trengt å jobbe så mye som i dag.

Kambes synser rundt akkurat hvilke butikker han vil velsigne med sin tillatelse, men oppsummerer slik: «Jeg kunne tenke meg en avgrensning som tar hensyn til at flest mulig skal kunne ta seg fri på søndager.» Betyr dette at Kambe vil enda lengre enn de rødgrønne? Hvilke andre bransjer skal ha søndagsforbud for å oppfylle Kambes formynderske drøm?

Alte Simonsen
Formann

Tristan Dupré
Sentralstyremedlem

Innlegget var på trykk i Aftenposten 11. Juli.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.