OL er det siste vi kan bruke penger på

OL er det siste vi kan bruker penger på

De allerede astronomiske OL-budsjettetene pleier å sprekke med godt over 100 %. Noen sier at vi ikke vet nok enda. Det vi vet er at OL vil medføre et stort tap for skattebetalerne.

Sunn konkurranse som hyller idretten er noe mange synes er flott. Det kan sikkert også argumenteres for at slikt er god bruk av skattepengene våre, det det er ikke dermed sagt at det kan forsvare kostnadene knyttet til en OL-fest.

OL er utdatert og passer seg ikke i dagens Europa. Én ting er at land som Russland bruker penger uten like. Verre er det at liberale demokratier som Storbritannia, som har enorm gjeld, bruker obskøne mengder av skattebetalernes penger på en fest for spesielt interesserte. Enkelte ønsker å snu denne trenden, men det vil være vel som demonstrativt om Norge tok avstand fra OL, som å arrangere et «nøkternt» OL her hjemme, noe jeg ser på som lite sannsynlig.

Jeg har vokst fra å definere andres politiske ståsted ut fra enkeltstandpunkter. Samtidig kan jeg ikke forstå hvordan en toukers OL-fest til mangfoldige titalls milliarder kan gi mer frihet eller glede til enkeltmennesker eller samfunnet.

Politikk handler om prioriteringer. Å gjøre idrett generelt mer tilgjengelig for folk flest, kan sies å gi økt frihet. OL-pengene kunne gått til skattelette, breddeidrett, sykehus, eldreomsorg, eller skole. Alt dette vil gi mer frihet for pengene enn OL. Hva vil OL-forkjemperne si til småbarnsfamilien som ikke har råd til ferie, skoleeleven som må vente ukesvis på akutt psykisk hjelp, eller voldsofferet som opplever at saken henlegges grunnet manglende ressurser til etterforskning?

Hvilke offentlige utgifter mener OL-forkjemperne at vi skal kutte? Jeg kan ikke, etter beste evne, klare å finne noe som gir mindre for pengene enn OL. Unge Høyre vedtok på sitt landsstyremøte å gå inn for flere kutt i offentlig velferd, men sa samtidig ja til OL.

Med fare for å bryte alle regler for sømmelig debatt, må jeg likevel påpeke at de iherdige OL-forkjemperne gir meg vond smak i munnen. De ivrigste er stort sett Oslo-politikere og idrettsstjerner. Altså de som tjener på det selv. Jeg er for kapitalisme og blir sjeldent misunnelig når andre har mer penger enn meg, men når folk som tjener mange ganger mer enn meg blir indignert for at jeg og andre ikke vil tvinges av å betale for deres fest, da treffer det en nerve. På toppen av dette ble det gjennomført en folkeavstemning i Oslo, hvis det er én by som er inhabil, så er det nettopp Oslo.

Som FrPer har jeg i årevis har tatt til orde for å bruke noen titalls milliarder mer på infrastruktur, vist til rapporter og forskere som hever den samfunnsøkonomiske gevinsten over enhver tvil. For så å bli møtt med at vi økonomisk uansvarlige, av de samme som støtter OL. Champagneføringen er nok høyere på OL-festen enn på åpningen av Intercitytriangelet.

OL vil gå hardt utover skattebetalerne. Sett en stopper for galskapen og bruk isteden pengene på tiltak som bedrer hverdagen til folk flest og gir mer frihet, ikke mindre.

 

Tristan Dupré
Sentralstyremedlem
Fremskrittspartiets Ungdom

Innlegget stod på trykk i Ny Tid 23.05.18

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.