FpU besøkte oljemessen i Stavanger

Denne uken besøkte flere representanter fra FpUs sentralstyre oljemessen i Stavanger. De fikk besøke oljeplattformen Statfjord A og fikk samtidig verdifull og nyttig kunnskap om Norges største eksportnæring. –Etter dette besøket er jeg enda mer sikker på at FrPs og FpUs politikk på dette feltet er den beste for Norge, sier 2. nestformann Petter Melsom.

Han var en av de tre FpUerne som fikk bli med på oljeplattformen. I tillegg til Melsom deltok sentralstyremedlemmene Sara Berge Økland og Fredrik Juel Hagen på plattformbesøket. Også FpU-formann Atle Simonsen og sentralstyremedlem Tristan Dupré deltok på selve oljemessen. De fikk en grundig innføring i oljenæringen og møtte blant annet Statoil-sjef Helge Lund.

-Oljebransjen sørger i dag for over 200 000 sysselsatte og bidrar til at vi i Norge kan ha en så høy levestandard som vi har. Da er det for meg et stort spørsmålstegn at andre politiske partier nå seriøst snakker om å legge ned næringen, sier en engasjert Melsom.

-Et annet viktig aspekt er jo at norsk olje og gass faktisk er løsningen på klimautfordringen, ikke problemet som mange hevder. Det er naivt å tro at i en verden som trenger mer energi, skal man kunne fase ut olje og gass. Det viktigste vi kan gjøre er å produsere mest mulig norsk olje og gass, slik at vi kan kvitte oss med de svært forurensende kullkraftverkene rundt omkring, fortsetter Melsom.

Også de andre ungdomspartiene deltok på messen og på plattformbesøket. –Jeg håper virkelig også de andre ungdomspartiene fikk opp øynene for viktigheten av denne næringen, avslutter Melsom.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.