Verv og vinn England-tur

5.-7. september inviterer European Young Conservatives (EYC) til politisk konferanse i Cambridge, og du kan være med. Alt du trenger å gjøre, er å være den som har vervet flest betalende medlemmer fra 10. august frem til onsdag 3. september.

Mange fylkes- og lokallag har virkelig kickstartet vervekampanjen og sørget for mange nye FpUere, men det er fortsatt mange av de vervede medlemmene som ikke har betalt. Selv om du har fått en dårlig start på vervekampanjen, har du alle muligheter gjennom helgen og starten av uken, til å få bli med til England.

Medlemmer som er registrert betalende i medlemsregisteret i løpet av onsdag 3. september er tellende i konkurransen. Kontingenten må betales via det sentrale registeret fortrinnsvis mandag 1. september, ellers bør den betales per SMS hvis registeret skal rekke å registrere det.

Vi ønsker deg lykke til med vervingen og håper nettopp deg, blir med oss til England neste helg.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.