FpU taler for studentene

Nå er fadderukene over ved de norske universitetene og høyskolene. Fremdeles er det en rekke studenter som står uten tak over hodet. Dette mener FpU er hårreisende.

De Rødgrønne partiene lovte i 2005 at studenttilværelsen skulle bli fryd og gammen så lenge de fikk komme inn i regjeringskontorene. Det skulle innføres 11-måneder studiestøtte og det skulle bygges 3000 studentboliger i året. Når de gikk av var ikke én eneste krone økt i støtte og de har bare bygget i perioder hvor de har drevet valgkamp. De har sviktet studentene og lagt igjen en skikkelig oppvask etter seg!

Rundt om i landet er det studenter strødd rundt på sofaer og madrasser til bekjente. 13 000 studenter står uten plass å bo, og mange aner ikke når de kan flytte inn i sine egne boliger. Dette er tragiske tilstander.

FpU er veldig glad for at dagens regjering, med Høyre og Fremskrittspartiet, har gitt en rekordøkning i stipend i tillegg til å bygge rekordmange studentboliger. Vi ser likevel at etterslepet som de Rødgrønne etterlot seg etter 8 år i regjering gjør at tilstandene fremdeles er uholdbare.

Vi vil bevilge mer penger til bygging av studentboliger, og regjeringen er i gang med arbeidet om å fjerne reguleringer som gjør det vanskeligere og dyrere å bygge boliger.

Vi jobber også med å øke mulighetene for at private aktører kan bygge boliger til studentene på linje med samskipnadene. De sier selv at de kan bygge studentboliger vesentlig billigere enn skipnadene gjør i dag. Hvis noen i dag hadde foreslått at vi skulle forby private utbyggere å bygge hus, og si at Statens Husbyggerselskap AS skulle ha enerett på å bygge boliger, hadde folk slått seg på låret av latter. Men slik er altså situasjonen for studentboliger.

Det er også mange studenter i dag som benytter seg av boligene uten å studere. Vi vil kaste ut studenter som bedriver mindre enn 50 % studieprogresjon. Vi mener at studenter som ønsker å jobbe hardt og faktisk studere skal prioriteres.

Ved våre løsninger bygger vi flere boliger for en billigere penge. Det handler ikke om hvordan boliger bygges og hvem som bygger takene. Det viktigste er at de er over hodene på studentene!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.