FpU på Freedom Summit

Fremskrittspartiets Ungdomsparti (FpU) var den største delegasjonen under European Young Conservatives (EYC) Freedom Summit i helgen (5.-7. September). Totalt deltok 17 ungdommer fra hele landet. Sentralstyret, varaene samt. flere medlemmer som i forkant var blitt trukket ut for å delta på konferansen etter god innsats og talent.

EYC er en paraplyorganisasjon for liberale og konservative ungdomspartier fra hele verden med interesse for europeisk politikk, spesielt spørsmål knyttet til EU. Konferansen fant sted i Cambridge i England. Ungdommer fra store deler av Europa var til stede. Foredragsholderne var blant Europas fremste politikere og akademikere fra tenketanker og universiteter.

10704874_10152671258478057_1373643615_n
Charlotte Søyland og Tristan Dupré

Charlotte Søyland (22) var en av de som i forkant var trukket ut som deltaker. Charlotte er en av dem som har utmerket seg positivt i FpU i flere år. Hun er politisk nestformann i Rogaland og studerer til lektor ved universitetet i Stavanger.

Hva var det beste med å være med på konferansen?

-Det beste med å være her, er å få treffe mange unge og utrolig dyktige politikere fra hele verden som tror på og jobber for det samme som oss. Som lavere skatt, mer frihet til enkeltmennesket og et fritt marked, sier hun.

-Det har også vært utrolig interessant å høre de forskjellige politikernes erfaringer med utfordringer i deres hjemland. Jeg tror at vi kommer til å møte de samme utfordringene ganske snart dersom vi ikke tør å ta tak nå. Det er viktig for Norges fremtid at vi tør å kutte i offentlige utgifter. Det handler ikke om at vi er imot den norske velferdsstaten, men at vi ønsker å fremdeles ha en bærekraftig stat også om 50 år, fortsetter Søyland.

Charlotte syntes i likhet med de andre deltakerne at det var flere gode foredragsholdere. Hun likte spesielt å høre John Shosky, som var en av Ronald Reagans taleskrivere. -Han var inspirerende, og kom med noen oppfordringer jeg tar med meg, sier hun.

Tristan Duprè (23) er FpUs internasjonal leder. Han har vært en nøkkelperson for å få til FpUs deltakelse på konferansen. Tristan viste seg å være den dyktigste politikeren av alle deltakerne fremfor kamera og publikum på konferansen. Tristan var i likhet med Charlotte svært fornøyd med oppholdet i Cambridge. –Jeg har blitt ennå mer sikker på mitt ståsted om nei til EU, sier han. –Det er viktig at FpU er til stede på slike konferanser at vi får til et godt samarbeid med andre unge politikere på tvers av landegrensene. Vi har mye å lære av hverandre. Flere av landene sliter i dag økonomisk. Vi kan lære av andre lands utfordringer for å ta best mulig vare på velferdssamfunnet i Norge, avslutter Tristan.

10643439_10152021514922395_64452072_n

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.