Gi gass!

Oljeeventyret på norsk sokkel er ennå ikke over, vi er bare i et nytt kapittel. Norsk petroleumsnæring skal fortsette å skape arbeidsplasser og velstand i Norge, og samtidig forsyne verden med energi. Til tros for at næringen gir 250 000 arbeidsplasser i Norge, og genererer milliardinntekter til staten, møter den stor motstand fra enkelte på venstresiden.

Vi hører stadig at to tredjedeler av verdens fossile ressurser må ligge i bakken for å nå det såkalte togradermålet. Faktum er olje og gass utgjør en tredjedel av de fossile ressursene i verden, samtidig som kull utgjør to tredjedeler. Da vil jeg i så fall spørre: Er det olje og gass eller kull man bør la ligge i bakken?

AUF og Grønn Ungdom har begge sagt de ønsker å et oljefritt samfunn, og vil derfor avvikle hele næringen over noen få tiår. Dette er ikke bare naivt, men også uansvarlig. Det er etterspørselen som bestemmer hvilke energikilder som blir brukt globalt. Derfor er det en forutsetning at renere energikilder er konkurransedyktige for at de skal brukes.

Fredrik Juel Hagen på Statfjord A
Sentralstyremedlem Fredrik Juel Hagen på Statfjord A.

Kull står i dag for 41% av all elektrisk kraftutvinning i verden, og slipper ut vesentlig mer CO2 enn olje og gass. Naturgass har under halvparten av utslippene kull har pr. energienhet.

Norsk olje og gass er i verdenstoppen, ikke bare på produksjon, men vi har også den reneste utvinnignen. Stenger vi krana og stopper produksjonen betyr ikke det at energibehovet automatisk blir erstattet av solceller eller vindkraft. Derimot vil europeiske land som f.eks. Tyskland, som i dag kjøper norsk gass, heller kjøpe fossile brennstoff fra andre land. Eller enda verre, investere i mer kullkraft. Å stoppe krana vil ikke bare være et økonomisk problem, men også et miljøproblem.

Til tross for en sterk tro på det norske oljeeventyret anerkjenner også jeg det faktum at eventyret en gang vil ta slutt. I motsetning til venstresiden håper jeg det tar slutt en gang langt i fremtiden når det ikke er en dråpe igjen å finne, eller fornybare energikilder utkonkurrerer de fossile. Inntil videre er min enkle oppfordring til næringen: Gi gass!

Fredrik Juel Hagen
Sentralstyremedlem, FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.