“There’s no such thing as a free lunch”

Ordene tilhører Nobelprisvinner i økonomi, Milton Friedman, og betyr oversatt til norsk: Ingenting er gratis. Det er alltid noen som betaler for det, når du ikke gjør det. Det finnes heller ikke noe som heter gratis foreldrepermisjon, det er næringsliv og skattebetalere som tar regningen for deg.

Fremskrittspartiet Ungdom (FpU) støtter NHOs forslag om å kutte foreldrepermisjonen med 7 uker. Det vil resultere i at man har et helt år (52 uker) med 80% lønn, og en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger. Besparelsen på 2 milliarder kan for eksempel gå til skatteletter til vanlige folk eller sikre barnehagetilbud til alle 1-åringer med løpende opptak hele året, noe. Denne endringen er en del av FpUs ønsker for fremtidens velferdsstat, men også en innstramming av velferdsstaten som hele Norge er nødt til å være med på i fremtiden.

Norge kunne blitt meldt på Luksusfellen, vi bruker mer penger enn vi har. Foreldregenerasjonen har bevilget seg selv velferdsordninger som tilsier at vi skal ha oljeinntekter på dagens nivå, i all evig fremtid. Det er selvsagt noe vi kan håpe på, men til og med en oljetørst vestlending fra Fremskrittspartiet tør ikke håpe på det. Velferdsstaten er syk, den Rødgrønne regjeringens egen «Perspektivmelding» viste at allerede i 2025 vil utgiftene være større enn inntektene, i 2060 vil underskuddet være så høyt at hver en av oss må betale 34 000kr mer i skatt(2013-kroner). Økt skatt høres ut som riktig medisin på medlemsmøter i AUF og SU, men for liberalister og alle med regninger å betale er dette et skrekkscenario.

Jeg tror ikke det nødvendigvis lengden på permisjonen er det viktigste for foreldre, men vel så viktig at de har frihet til å ta styre permisjonen selv. Jeg vil at flere avgjørelser skal tas av familien rundt kjøkkenbordet enn av politikere rundt forhandlingsbordet. Jeg mener det ikke er en politisk oppgave å bestemme hvem som er i jobb og hvem som er hjemme. Derfor vil FpU fjerne fedrekvoten og innføre selvstendig opptjening. Først da har vi reell likestilling. I dag er utbetalingens størrelse utelukkende basert på mors inntekt, siden menn fortsatt tjener mer enn kvinner, lønner det seg at far tar kortere permisjon. Slik gammeldags politikk bør avskaffes og erstattes med en selvstendig opptjening hvor foreldrene bestemmer hvordan man fordeler permisjonen uten innblanding fra staten.

En av de viktigste tingene som har gått hus forbi Audun Lysbakken og andre som ivrer etter å bestemme og kontrollere mer, er at alle familier er forskjellige. Noen arbeider skift, noen deltid, noen er selvstendig næringsdrivende og noen jobber offshore. Derfor kan man ikke tre universelle firkantede regler, men la familiene bestemme selv. Hvorfor skal staten tvinge en oljearbeider til å ta pappaperm, når han jobber på plattform 2 uker for så å ha 4 uker fri, da har man 34 uker sammen med barnet som er lenger en mødre har i mange land.

Atle Simonsen

Formann, Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.