For høye priser på studentboliger

Studentavisen khrono.no kunne denne uken avsløre at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har økt husleien med 3% fra 2012-2013 og med hele 6% fra 2013 til 2014. Dette er langt over normal prisstigning.Faktaboks SiO

– Dette er en svært bekymringsverdig utvikling. Vi trenger å ta en debatt om hvorvidt samskipnadene er best egnet til å drive med studentboligformidling, sier 1.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud.

Svendsrud studerer selv Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og bor i studentbolig i Pilestredet. – Jeg er selv et nært vitne til den prisfesten SiO har, og jeg må si meg mer og mer skeptisk til utviklingen for hvert år som går.

Det er et politisk, så vel som et samfunnsmessig mål at studenter skal bo billigst mulig. Studentundersøkelsen 2013 viser at Norge mangler cirka 13 000 studentboliger, og at tallet er økende. Men prisveksten er det få som snakker om.

– Det er akkurat som at det er en uskrevet regel at studentboliger i Norge er billigere enn det resterende private leiemarked. Nå ser vi altså en utvikling hvor boligene har en enorm prisvekst, som ikke henger sammen med utviklingen i samfunnet for øvrig. SiO burde klare bedre enn dette, jeg syns utviklingen er skremmende! Hvor er kontrollen? Kan vi stole på SiO? Spør 1.nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud seg undrende.

Husleieloven legger opp til at en leiekontrakt skal blant annet beskytte leietaker fra uvanlig økning av husleien. Men samskipnader som SiO fornyer student-kontraktene hvert år, noe som skaper et rom for en større økning av husleien enn hva man ellers ville kunne forvente . Dette bekymrer Svendsrud.

1. nestformann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud er bekymret over dyre studentboliger. Fakta:
1. nestformann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud er bekymret over dyre studentboliger.

– Jeg tror vi må se på andre tiltak for mer robuste utbyggere og drivere av studentboligene. En reell konkurranse på studentboligmarkedet mellom det private markedet mot samskipnadene og privateide studentboliger ville vært bra for studentene, og presset prisene nedover. Jeg ønsker en debatt om hvorvidt vi fremdeles skal ha samskipnadsmonopol, eller om det er på tide med et åpent studentboligmarked, fortsetter Svendsrud.

I sitt brev til studentene, begrunner SiO sin prisstigning med vanlig prisvekst, samt økte vedlikeholdskostnader.

– Skal ikke vedlikeholdskostnader ligge som en del av eksisterende husleie? Slik er det i alle andre leieforhold, og dette bør også SiO innbefatte seg med. Jeg tror ikke prisene ville økt slik de har gjort, hvis vi hadde hatt et studentboligmarked utover dagens monopol, avslutter 1.nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud.

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.