Kunnskap fremfor eggstokker

Likestilling bør ikke handle om resultatlikhet, men om å ha de samme rettighetene og pliktene. Sentralstyremedlem Sara Berge Økland mener at kjønnskvotering er diskriminering.

Likestillingslovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn, og den tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Fremskrittspartiet mener at kjønnskvotering er diskriminering fordi det medfører at en person frarøves verv, studieplass eller jobbstilling basert på kjønn fremfor faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

– Både kvinner og menn kan oppleve mangel på likestilling. Det er uheldig at lovverket tillater at menn skyves ut fordi at de har kvinnelige motkandidater, sier Sara Berge Økland.

Kvinners deltakelse i arbeidslivet er en forutsetning for vår høye levestandard. Fremskrittspartiet ser også verdien av at for eksempel landets nasjonalforsamling i størst mulig grad representerer samfunnet for øvrig, men er uenig i at det offentlige skal utestenge enkelte grupper for å øke andelen av en annen.

– Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt fordi kvinner og menn velger forskjellig. Staten behøver ikke å stikke nesen i alle avgjørelser for å rette opp i ulikhet, sier Økland.

Det er totalt 13 diskrimineringsgrunnlag som omfattes av det norske lovverket. Disse grunnlagene er kjønn, graviditet, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner, seksuell orientering og alder.

– Skal et styre ha en kvote for hver gruppe slik at vi sikrer oss at alle blir representert? Selvsagt ikke, det vil blant annet få store konsekvenser for kvaliteten. Kjønnskvotering vil også kunne redusere kvaliteten til et styre, forteller Økland.

Statsminister Erna Solberg, FrP-topp Siv Jensen, LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund er noen av landets mektigste personer – og de er kvinner.

– Kvinner som vil bli toppledere har muligheter på lik linje med menn, men det krever hardt arbeid og en må foreta krevende prioriteringer hvis en skal inneha slike posisjoner. Jeg heier på dyktige kvinner, men dersom en mannlig motkandidat er bedre skikket til jobben er det han som fortjener den, avslutter Økland.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.