Bedre kollektivtilbud om natten?

Petter Kaland Melsom, 2. nestformann i FpU, mener det kan være riktig med bedre kollektivtilbud om natten.

Hjulene på bussen de går rundt og rundt. Men ved midnatt er det som regel slutt. De fleste steder i Norge går det ikke busser etter midnatt, eller så er tilbudet sterkt begrenset.

Petter forklarer:

– Selv bor jeg på Bekkestua i Bærum. Hvis jeg er sent på kontoret i Oslo sentrum er det vanskelig å komme seg hjem. Siste buss går i halv-ett tiden på hverdager. I helgene går det riktignok busser en gang i timen om natten. Disse er veldig fulle, og helt klart et populært tilbud.

– Alt i alt tror jeg det er et behov for bedre kollektivtransport om natten i Norge, særlig i de største byene.

Annerledes i utlandet

Mange steder i utlandet er kollektivtrafikken organisert annerledes. I byer som Berlin, London og New York går busser, tog og trikker gjennom hele natten.

– Norge er et lite land, og våre byer kan nok ikke få like bra tilbud som store verdens metropoler, understreker Melsom.

– Men likevel mener jeg dette er et viktig politisk tema. Det er mange fordeler ved at kollektivtrafikken går også om natten, forteller han videre.

Flere fordeler ved nattilbud

Blant fordler med bedre rutetilbud om natten nevner Melsom:

  1. Flere kommer seg trygt hjem, til en rimelig pris. Dette gjelder særlig unge mennesker uten førerkort.
  1. Stadig flere ønsker ikke å leve 8-16. Transporttilbudet kan med fordel tilpasses dette.
  1. I mange byer vil berusede personer raskere komme seg bort fra sentrum. Da slipper man svært mange berusede mennesker i samme gatekjøkken- og taxikøen. Det gir ofte bråk og vold.

Send dine innspill

Melsom forteller at han og sentralstyret i FpU nå ønsker å se nærmere på denne problemstillingen. De vil gjerne ha innspill fra andre om dette.

– Hvis noen har innspill kan de sende meg en e-post, avslutter FpUs 2. nestformann.

E-postadresse til Petter Kaland Melsom:

petter@fpu.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.