Valgkampsekretær

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er en organisasjon med omtrent 3000 medlemmer og 250 tillitsvalgte. FpU er tredje største parti i skolevalgene og er ungdomspartiet til regjeringspartiet Fremskrittspartiet. 

Det lyses ut stilling som valgkampsekretær i Fremskrittspartiets Ungdoms hovedorganisasjon. Vi søker deg som har engasjement og ønske om å bidra sterkt i en viktig valgkamp for FpU.

Stillingsbeskrivelse
Valgkampsekretær er en engasjementbasert ansatt i FpU sekretariat. Sekretariatet ledes av generalsekretæren. Engasjementet varer fra 1. januar til og med 14. september 2015. Stillingen har en stillingsbrøk på 100 %.

Følgende oppgaver tilfaller stillingen:

 • Forberedelser av valgkampstrategi.
 • Debattantskolering.
 • Synkronisering av den landsdekkende valgkampen.
 • Utarbeidelse av valgkampmateriell m.m.
 • Arbeid opp mot digitale flater, herunder sosiale medier og nettside.
 • Nøkkelposisjon for gjennomføring av valgkamp 2015.
 • Kommunikasjonsarbeid og håndtering av mediebilde.
 • Saksproduksjon til besluttende organer.
 • Arrangementarbeid tilknyttet debattantskoletinger og andre sentrale arrangementer.
 • Andre oppgaver innenfor hovedorganisasjonens totale virksomhet.

Kompetanse og ferdigheter

 • Har erfaring med arbeidsoppgavene tilknyttet stillingen.
 • Politisk erfaring fra tillits- og/eller folkevalgte verv.
 • Behersker norsk og engelsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for organisasjonens virksomhet.
 • Sterk analytisk evne.
 • Behersker standard kontorprogrammer særdeles godt.

Ytterligere kvalifikasjoner

 • Bor i Oslo eller i umiddelbar tilknytning til Oslo under ansettelsen.
 • Sterkt pågangsmot og arbeidsvilje, og ha evnen til å holde mange baller i luften samtidig.
 • Tåle sterkt arbeidspress.

Søknadsfrist: 15. november

Det forutsettes at søkeren er medlem i Fremskrittspartiets Ungdom.

Stillingen avlønnes inntil statens lønnsregulativ trinn 23 (kr 300 600)

Søknad med CV sendes til fpu@fpu.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med formann eller generalsekretær.

Atle Simonsen
Formann
Tlf: 920 36 938
E-post: atle@fpu.no

Espen Teigen
Generalsekretær
Tlf: 478 73 575
E-post: espen@frp.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.