Barn får dødsstraff i Norge

Det eneste gale barna har gjort er å bli født av ondskapsfulle foreldre. Foreldrene som mishandler barna til døde slipper unna med milde straffer.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vil øke strafferammene for drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser. Sentralstyremedlem Sara Berge Økland (FpU) reagerer på dagens lave straffenivå. Hun mener det er horribelt at mennesker som utfører vold med døden til følge får gå fritt på gaten få år senere.

I 2005 ble en 10 måneder gammel gutt mishandlet av sin egen far. Volden medførte hjerneskade, hjerneblødninger, flere hjerteinfarkter, blindhet og varig pleie- og omsorgsbehov. I 2012 døde gutten som følge av skadene. Faren ble dømt til ett år og tre måneders fengsel.

– Jeg tror ikke dette er i tråd med rettsoppfatningen til folk flest. Mennesker som utøver slike handlinger utgjør også en trussel mot resten av samfunnet, sier Sara Berge Økland.

NRK har gjennomgått 21 rettskraftige dommer der én eller begge foreldre har utøvd vold mot egne barn. Av sakene NRK har gjennomgått er gjennomsnittsstraffen for å mishandle et spedbarn til døde litt mer enn fem års fengsel. Vold fra foreldre som fører til varige skader straffes med gjennomsnittlig 15 måneders fengsel. NRKs gjennomgang viser at domstolene ikke har fulgt opp kravet fra Stortinget om å skjerpe straffenivået for vold mot barn.

Justisminister Anders Anundsen (FrP) har uttalt at regjeringen har satt i gang et arbeid for å heve straffenivået betraktelig.

– Jeg vil oppfordre Anundsen til å foreslå minstestraff for vold mot barn med døden til følge og barneminister Solveig Horne (FrP) om å styrke barnevernet ytterligere, avslutter Økland.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.