For forbrukernes beste

Med ny teknologi kommer også nye forretningsmodeller. Det amerikanske selskapet Uber inntar stadig vekk nye land med sin nytenkende modell. Taxisentralen og taksameteret er byttet ut med en mobilapplikasjon som håndterer bestilling, betaling og rapportering sømløst. Sjåførene får karakter av brukerne, noe som sørger for å filtrere ut useriøse aktører. Betalingen er koblet opp mot applikasjonen og er derfor helt kontantløs. Modellen gjør det mulig for hvem som helst med en bil og mobiltelefon å drive taxi.

Norges Taxiforbud med Atle Hagtun i spissen har gått til frontalangrep på Uber og deres forretningsmodell. «Det blir umulig å drive seriøst om Uber opererer utenfor det regulerte markedet» hører vi fra Hagtun. Vårt svar er ganske enkelt å deregulere markedet. Vi forstår Hagtuns frykt for konkurranse i en bransje der konkurransemidlene i dag er sterkt regulert, men vi har ingen sympati.

Formann i FpU, Atle Simonsen
Formann i FpU, Atle Simonsen

I dag er taxinæringen regulert gjennom Yrkestransportloven der blant annet fylkeskommunen fastsetter antallet taxiløyver i hvert løyvedistrikt. Det fastsettes også hvor mange, og hvilke, drosjesentraler som får lov å drive innen et distrikt.  Slike former for regulering ser FpU på som unaturlig og skadelig for markedet. Dette gavner i hovedsak taxiselskapene og sjåførene, men ikke forbrukerne.

Markedet har av sin natur en enorm tilpasningsevne. Fenomenet taxikø er et resultat av en offentlig regulert taxibransje. Dette koster forbrukerne dyrt. For når vi i utgangspunktet kun ønsker å betale for den tiden vi bruker taxien, betaler vi også for all tiden den står stille. Når tilbudet overgår etterspørselen er det i dette tilfellet forbrukerne som må betale. Dette vil ikke FpU ha noe av.

Uber og lignende tjenester vil åpne for nye muligheter på arbeidsmarkedet. Studenten som nettopp har kjøpt seg bil kan kjøre taxi i helgene for å få en sårt trengt ekstrainntekt. Pensjonister som ønsker noe å gjøre på dagtid kan bruke noen timer hver dag til å kjøre folk rundt. Siden arbeidstiden er fleksibel blir terskelen også lavere for å kjøre taxi.

Ved å gi fri etableringsrett for taxivirksomhet i Norge vil det først og fremst gavne forbrukerne med lavere priser. I tillegg vil det fjerne store deler av det svarte markedet for taxitjenester. Pirattaxivirksomhet har i de siste årene blitt stadig mer utbredt og organisert med blant annet egne forum på sosiale medier. FpU vil avslutte krigen mellom det regulerte og det illegale markedet. Isteden ønsker vi velkommen til det deregulerte markedet, med aktører som Uber i spissen, for forbrukernes beste.

FpUs sentralstyre vedtok en resolusjon om fri etableringsrett for taxitjenester på sitt møte 14.11.2014.

Atle Simonsen, Formann i FpU
Fredrik Juel Hagen, Sentralstyremedlem i FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.