Ingen miljøpolitikk i poseavgift

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og samarbeidpartiene inneholder en innføring poseavgift som under forhandlingene var et krav fra Venstre og KrF. Avgiften på poser vil havne på 1,5 kr. Kun symbolpolitikk, sier Atle Simonsen.

– Rundt 80 prosent av plastbæreposene brukes til håndtering av avfall, svært få poser havner i naturen. Dette er en avgift som kun fungerer som en inntekt til staten. Det gir ingen miljøgevinst.

Inntektene fra en poseavgift på 1,5 kr er beregnet til en milliard kroner. I tillegg er det problemer med hvordan man skal innrette avgiften.

– Forslaget går på å avgiftsbelegge poser mellom 5 og 80 liter. Dette kan øke omfanget av små poser, som ikke kan brukes til avfallshåndtering i ettertid. Ved å ikke sende posene i videre sirkulasjon blir miljøeffekten negativ.

Trine Skei Grande sa under fremleggelsen at resultatene er viktigst: For meg er det resultatet som er viktig, ikke symbolene på veien.

– Grande møter seg selv i døra etter første sving. Hun burde kanskje tatt en runde med seg selv. Poseavgiften er ikke annet enn grønn symbolpolitikk uten miljøgevinst.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.