Nødvendig med bevæpnet politi

FpU mener det er på tide at politiet blir bevæpnet. 1. nestformann, Bjørn-Kristian Svendsrud mener i likhet med Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP), og politiet selv, at det er nødvendig med bevæpnet politi!

– Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) gir nå samtykke til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom ønsker en generell bevæpning av politiet, sier Svendsrud.

– Den aller viktigste oppgaven en stat har er å i vareta innbyggernes sikkerhet. Når Politidirektoratet selv har bedt om tillatelse til bevæpning av uniformert innsatspersonell med bakgrunnen frykt for terrorangrep, bør vi politikerne ikke bare mene noe om det, men viktigst av alt å ta grep, fortsetter han.

FpU har hele tiden vært tydelige. Verdensbildet og terrorbildet har forandret seg. Når PST konkluderer i sin siste trusselvurdering med at det er sannsynlig at det vil komme trusler om eller forsøk på å utføre terrorangrep i Norge i løpet av de neste tolv månedene bør regjeringa ta det til orientering og bevæpne politiet.

– Politiet øker tilstedeværelse av bevæpnet politi i gatene har ført til en dramatisk reduksjon av kriminalitet, særlig i Oslo, sier Svendrud.

– FpU ser at synlig bevæpnet politi gir effekter og sørger for at den aller viktigste oppgaven staten har i større grad blir gjennomført, nemlig å sørge for innbyggerens sikkerhet tas på alvor, avslutter han.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.