Fjern subsidiene og innfør dyrepoliti nå!

I NRK-dokumentaren ”pels” om dyrevelferd i pelsdyrnæringen kommer det frem at en rekke pelsdyrfarmere har brutt regelverket for god dyrevelferd. Dette til tross for at næringen tidligere har forfektet at dyreholdet på mange av gårdene som blir brukt i filmen er eksempel til etterfølgelse. Det som gjør dette spesielt alvorlig er at dokumentaren også viser uakseptable holdninger og manglende respekt for dyr og regelverk.

Regelverket er laget for at dyrene skal ha det bra, når regelverket brytes får dette store konsekvenser for dyrenes velferd. Som vist i dokumentaren er det åpenbart at mange av disse dyrene har gjennomgått store lidelser.

Jeg som alle andre reagerer på bilder som viser at dyr ikke har det godt. Det er viktig at kritikkverdige forhold avdekkes, og funnene i dokumentaren tyder på at mattilsynets anmeldte, og uanmeldte kontroller ikke er nok for å sikre god dyrevelferd. Derfor er det på tide å sikre et dyrepoliti som kan ivareta dyrenes ve og vel. Mattilsynet har allerede varslet kutt i arbeidet med dyrevelferd og jeg frykter at man får flere gårder og bruk som bryter reglene dersom man trapper ned kontrollrutinene.

FpU krever nå at all somlingen på dette feltet opphører ved at landbruksministeren oppretter dyrepoliti. Dette gikk FrP til valg på og det er en av de sakene landbruksministeren må presse Høyre og de andre partiene for å samle støtte til. Jeg forstår at det å slenge på seg pels før man går ut i vinterkvelden sikkert er vanligere blant Høyres kjernevelgere enn hos våre, og de derfor er redd for hva et dyrepoliti kan avsløre, men skal vi ha en pelsdyrnæring i Norge så må det være en næring som følges tett opp slik at dyrene får den verdigheten de fortjener. Mattilsynet har fått mulighet til mer tilsyn ved en omorganisering etter at den borgerlige regjeringen inntok regjeringskontorene, men det er ikke godt nok, prioriteringene til mattilsynet viser dette.

Første steg for en mer seriøs næring er å stanse subsidiene, pelsdyrnæringen går med overskudd, til tross for dette øses millioner av kroner ut til gårder som står for tvilsom og direkte skadelige behandling av dyr. Ved å opphøre subsidiene frigjøres det midler som kan finansiere dyrepolitiordningen. Pelsdyrnæringen i Norge er bedre enn i mange andre land, men den er fortsatt ikke bra nok. Det er ikke norske skattepenger som skal finansiere dyrs lidelse. Det er kommet en tid for handling, og FpU forventer at regjeringen viser handlekraft.

Atle Simonsen

Formann, FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.