Den største Tillitsmannskonferansen noen sinne

Denne helgen er over hundre engasjerte tillitsvalgte FpUere fra hele landet samlet til den tradisjonsrike tilliltsmannskonferansen, som er avholdt hvert år siden 1981. Det hele ble sparket i gang av FpU-formann Atle Simonsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hvert år åpnes med den tradisjonsrike tillitsmannskonferansen som avholdes av Hovedorganisasjonen for ferske tillitsvalgte fra hele landet. Årets utgave er en av de største konferansene noen sinne, og over hundre ferske tillitsvalgte har tatt turen.

– Det er helt fantastisk kult at så utrolig mange FpUere har tatt turen hit i år. Dette er et skikkelig høydepunkt for mange nye tillitsvalgte og konferansen er en perfekt kick-off på dette valgkampåret, sier Atle Simonsen, formann i FpU.

Kveldsunderholdning

I tillegg til foredrag og workshops, var det også en artig konferanse. Spesielt kveldsunderholdningen falt i smak for mange av deltagerne. Spesielt for deltagerne fra Agder som stakk av med seier både i Singstar-konkurransen og FIFA-turneringen. Som premie stakk de av gårde med konsertbilletter og billetter til landskamp i fotball.

Lukt av asfalt

Tillitsmannskonferansen har tradisjon for å være godt besøkt av FrPs aller fremste politikere og kjente personer fra næringslivet. I år gjestet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen konferansen, og flere av FrPs seire på samferdselsfeltet ble vist frem til stor glede for deltagerne – blant annet den massive satsingen som nå gjøres for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veinettet.

– Det er utrolig motiverende som ny tillitsvalgt i FpU å få møte en så dyktig minister som Ketil Solvik-Olsen på min første nasjonale konferanse, sier Silje Sæbø, formann i Tromsø FpU.

Aksjonerte for ytringsfrihet

I lys av den forferdelige terroraksjonen i Frankrike for kort tid siden, ønsket FpU å vise støtte og medfølelse med ofrene. I tillegg var det viktig å vise at Fremskrittspartiets Ungdom aldri vil akseptere noe kompromiss om ytringsfriheten, som er en av de aller mest grunnleggende verdiene i et fritt demokrati.

– For FpU er ytringsfrihet en helt fundamental og grunnleggende rettighet i et hvert fritt samfunn. Vi kommer aldri til å akseptere terroristenes mål om å skremme folk til taushet, sier Atle Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.