Hedret ofrene i Frankrike

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) avholdt lørdag 10. januar støttemarkering for den frie pressen og ofre av terroren mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Markeringen fant sted ved Frankrikes ambassade i Oslo. – Ytringsfriheten er en ukrenkelig rettighet, og vi skal aldri la oss tie. Det var viktig for oss å vise vår støtte sier 1.nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud.  

Onsdag 7. januar gikk tre islamistiske terrorister til angrep på satiremagasinet Charlie Hebdo i Frankrike, etter at de har tegnet kritiske karikaturer av blant andre islam. Terroristene drepte i dette angrepet 12 mennesker som benyttet seg av ytringsfrihetens makt, og en hel verden har i etterkant reagert på hendelsene.lm2

– Vi har ikke ytringsfrihet for å snakke om været, men for å beskytte retten til å ytre upopulære og krenkende meninger, sier en preget 1.nestformann, Bjørn-Kristian Svendsrud.

FpU viste sin støtte til ofrene i Frankrike ved å legge ned blomster og penner utenfor Frankrikes ambassade klokken 14:30. FpU-formann Atle Simonsen holdt appell for de vel 100 oppmmøtende, etterfulgt av at de fremmøtte holdt ett minutts stillhet til ære for ofrene.

– Det var en verdig markering fra vår side. Alle religioner fortjener kritikk inntil de kan håndtere det uten å ty til vold. Kristendommen har gjennom flere århundre blitt kritisert for sin behandling av minoriteter og latterliggjort for religiøse synspunkt. Dette har medført at kristendommen har tilpasset seg resten av det samfunnet vi lever i, sier Svendsrud.

FpU-formann skuffet over Støre

Flere samfunnstopper har de siste dagene støttet opp under ytringsfriheten, og sagt klart i fra at karikaturer og lignende må man tåle. ”Je suis Charlie” har vært det store symbolet på støtten til ofrene i Paris, og ikke minst til ytringsfriheten. Denne hederen til ytringsfrihet har lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre ikke støttet seg bak ved flere anledninger. FpUs formann Atle Simonsen mener at Jonas Gahr Støre ikke er Charlie.

Atle Simonsen– Da norske og danske aviser trykket karikaturer av Mohammed i 2006 ble våre ambassader i utlandet angrepet og det norske flagget brent. Norske myndigheter ved Jonas Gahr Støre valgte å beklage at norske media benyttet seg av ytringsfrihet. Støre fikk nå på ny mulighet til å vise at han mener noe annet enn han gjorde den gang,  men igjen velger han heller å vende ryggen til ytringsfriheten. Han mener tydelig at ytringer ikke skal krenke. Mens hele Norge sier Jeg er Charlie, viser Støre at han ikke er Charlie. Det er oppsiktsvekkende og trist, men også feigt og skremmende at lederen av landets største opposisjonsparti har denne tilnærmingen til terrorisme.

Charlie Hebdos viktigste virkemiddel var pennen. Frihetselskende individer skal aldri bli skremt til taushet, eller legge pennen ned avslutter FpUs formann Atle Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.