Malmö som skrekkeksempel

Svenskens innvandringspolitikk har ført til fremvekst av gettoer med eksplosjon av biler, voldsutsatt redningstjeneste og fattigdom.

Fremskrittspartiets politikk strider mot Sveriges innvandringspolitikk. Nærmere 50 000 mennesker bor i asylmottak og myndighetene har mistet kontroll over deler av Malmö.

– Svenskene stiller få krav til de som bosetter seg i landet og vil ikke diskutere konsekvensene av høy innvandring fordi det anses som rasistisk. Situasjonen i Sverige viser hvorfor det er viktig at vi har en restriktiv innvandringspolitikk i Norge og stiller krav til nye landsmenn, sier Fremskrittspartiets Sara Berge Økland.

Rosengård er ingen rosehage
I bydelen Rosengård i Malmö er omkring 94 % av innbyggerne innvandrere. Arbeidsledigheten er høy, våpen florerer og redningstjenester (ambulanse, politi og brannbiler) kan knapt bevege seg i boligområdene uten å bli utsatt for angrep med steinkasting. Brannstasjoner har tidligere besluttet at de ikke skal rykke ut ved brannalarmer i Rosengård med mindre det er en klar spredningsrisiko. Ambulanseforbundet krever at ambulansene utstyres for å beskytte medisinsk personell tilsvarende det kjøretøyene til Røde Kors er i krigssoner.

– Konsekvensen av en naiv innvandringspolitikk har ført til at myndighetene har mistet kontroll, svensk lov er delvis satt til side og barn må vokse opp i gettoer preget av kriminalitet, fattigdom og arbeidsledighet, forteller Sara Berge Økland.

Integrering krever store ressurser
De forventede utgiftene som følge av innvandringen er økende. Opplæring, helsehjelp og bolig er kostbart. Innvandrere fra krigsrammede områder kan ha post-traumatisk stressyndrom og stort behov for helsehjelp. Uten språkkunnskaper, arbeidstrening, utdanning og grunnleggende kjennskap til landets lovverk er det umulig å bli integrert i et totalt fremmed land.

– Manglende integrering og politikere uten ryggrad fører til trøbbel. Svenske myndigheter har feilet fordi at de tar imot flere innvandrere enn de har kapasitet til og beskyldningene om rasisme sitter løst mot enhver som har reist spørsmål om denne politikken er riktig, sier Økland.

Fremskrittspartiet vil hindre at tilsvarende skjer i Norge
Fremskrittspartiet mener det er en klar forutsetning at asylsøkere som har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse skal forlate Norge. De som får opphold skal integreres ved at myndighetene blant annet stiller krav til innvandrere om å gjennomføre norsk- og samfunnskunnskapsundervisning og arbeidstrening som vilkår for å få offentlige ytelser.

– Det å stille krav til innvandrere, er å vise dem respekt. Jeg blir ofte spurt hvorfor jeg ønsker en restriktiv innvandringspolitikk i Norge. «Rosengård» er mitt svar, avslutter Økland.

 

Sara Berge Økland kan kontaktes via telefon 991 07 516 eller sara.okland@fpu.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.