7 grunner til å tillate søndagsåpent

– Det ikke er opp til politikere å kontrollere folks atferd. Hvis forbrukere ønsker å handle på søndager, og butikkene ønsker å imøtese dette ønsket ved å holde åpent, så skal ikke loven stå i veien, sier sentralstyremedlem i FpU, Tristan Dupré, som har funnet 7 grunner til å tillate søndagshandel:

1. Bedre for forbrukeren
Søndagsåpent gir den enkelte valgfrihet til å handle når det passer best. I våre travle hverdager er helgen ofte den eneste tiden mange har mulighet til å foreta enkelte innkjøp.

2. Bedre for de ansatte
Søndagsåpne butikker vil gjøre at studenter og andre som er opptatt i ukedagene, kan jobbe når de vil. Slik det fungerer med tusenvis av yrker allerede.

3. Lavere priser
Sosialistene – som er imot en hver liberalisering – hevder at søndagsåpent gir høyere priser. Det er feil. Eksperter, som Professor Arne Nygaard ved BI, og erfaring fra andre land som Tyskland, forteller at prisene vil gå ned.

4. Bra for økonomien
Økt økonomisk aktivitet, flere arbeidsplasser og muligheter for økt forbruk, gir økonomisk vekst og velstand

5. Søndagsåpent skader ingen
Friheten til butikkene går ikke utover andres frihet. Folk kan handle der eller la være. Hvis forbrukerne opplever søndagshandel som en ulempe, så vil de slutte med det og butikkene vil gå tilbake til å ha stengt.

6. Det er «irreversibelt»
At noe er «irreversibelt» betyr at det er svært usannsynlig at en omstilling endres tilbake til slik det var før. Lørdagsåpent skapte også stor debatt i sin tid. De samme argumentene kom fra sosialistene. Resultatet ble at prisene ikke gikk opp, ingen ble tvunget til å jobbe og ingen vil tilbake til tiden da det var forbudt å ha åpent på lørdagene.

7. Det er nesten lov allerede
Dagens regler skaper forskjellsbehandling av butikkene. Blant annet har blomsterbutikker, kiosker og dagligvarebutikker under 100 m2 tillatelse til å holde åpent. I tillegg til en rekke virksomheter, som ikke er butikker, som ikke nektes søndagsåpent.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.