Fjern arbeidsgiveravgiften

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vil redusere og på sikt fjerne arbeidsgiveravgiften. Lærlinger bør fritas for arbeidsgiveravgift.

Myndighetene har innført avgifter på det de ønsker at befolkningen ikke skal gjøre eller kjøpe, for eksempel alkohol. Men hvorfor har vi en egen avgift for å ansette folk? Er det ikke positivt at folk arbeider?

Fremskrittspartiets Ungdom vil redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket i Norge. Reduserte skatter og avgifter vil være positivt for næringslivet og folk flest.

– Politikere må innse at bedrifter og folk flest må beholde mer av sine egne penger. Det er utelukkende positivt at bedrifter skaper nye arbeidsplasser, og derfor bør arbeidsgiveravgiften avskaffes, sier FpU-formann Atle Simonsen.

Mangel på læreplasser er en av årsakene til at yrkesfagelever avslutter opplæringstiden før de har fullført. FpU mener at lærlinger bør fritas for arbeidsgiveravgift slik at det blir mer attraktivt å ansette lærlinger.

– Regjeringen økte lærlingtilskuddet med 4.000 kroner per elev i Statsbudsjettet for 2015. Jeg håper at lærlinger blir fritatt fra arbeidsgiveravgift ved neste korsvei, avslutter Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.