Billigere boliger for studenter

Det er ikke til å legge skjul på at det er enorme utfordringer å bosette alle studentene rundt om i landet. I Stavanger ble for eksempel flere hundre leiligheter tatt av markedet i en by hvor de allerede hadde landet høyeste leiepriser nettopp grunnet strenge regler, forteller Svendsrud. Samtidig som regjeringen og samarbeidspartene KrF og…

Vi vil avvikle formueskatten

Fremskrittspartiets Ungdom vil avvikle formueskatten for å styrke det norske næringslivet. Utgiftssiden i statsbudsjettet er på over 1600 milliarder kroner. Bortfall av formueskatten vil utgjøre under en prosent av statsbudsjettets utgiftsside. Et kutt på 12 milliarder i statens inntekter betyr lite for det SVs Audun Lysbakken kaller “de store utfordringene” i norsk økonomi. Fremtredende rødgrønne…

Billigere boliger for studenter

Det er ikke til å legge skjul på at det er enorme utfordringer å bosette alle studentene rundt om i landet. I Stavanger ble for eksempel flere hundre leiligheter tatt av markedet i en by hvor de allerede hadde landet høyeste leiepriser nettopp grunnet strenge regler, forteller Svendsrud. Samtidig som regjeringen og samarbeidspartene KrF og…

Fremskrittspartiet vil gi eldre valgfrihet

Fremskrittspartiets Ungdom er det ungdomspartiet i Norge som er mest opptatt av eldreomsorg. Vi ønsker et mangfoldig pleie- og omsorgstilbud hvor valgfriheten til den enkelte blir ivaretatt. – Vi blir ikke like når vi blir eldre, og det må helsesektoren gjenspeile, sier sentralstyremedlem Sara Berge Økland (FpU). Hun ønsker at eldre skal ha mulighet til…