Fremskrittspartiet vil gi eldre valgfrihet

Fremskrittspartiets Ungdom er det ungdomspartiet i Norge som er mest opptatt av eldreomsorg. Vi ønsker et mangfoldig pleie- og omsorgstilbud hvor valgfriheten til den enkelte blir ivaretatt.

– Vi blir ikke like når vi blir eldre, og det må helsesektoren gjenspeile, sier sentralstyremedlem Sara Berge Økland (FpU). Hun ønsker at eldre skal ha mulighet til å velge mellom flere ulike botilbud når de får behov for pleie- og omsorgstjenester.

Mange eldre par vil fortsette med å bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Fremskrittspartiet arbeider for at eldre par skal få muligheten til å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig med døgnbemannet personell eller i en institusjon.

– Eldre pleietrengende har rett på en meningsfylt hverdag og må selv få bestemme når de skal stå opp, legge seg, hva de skal spise, og så langt det er mulig leve livet slik de selv ønsker det. Dette skal også gjelde personer som bor på sykehjem, sier Økland.

Det er det offentliges ansvar å sørge for trygge og gode tjenester til eldre og pleietrengende. Eldre pleietrengende må få mulighet til å bo hjemme så lenge som de ønsker, så lenge det er forsvarlig. For å få dette til må det legges til rette for gode hjemmetjenester.

– Jeg ønsker fritt brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik at de eldre selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, sier Økland.

Fremskrittspartiet vil gi eldre hjelp til selvhjelp fordi folk flest helst vil klare seg selv. Når en bruker melder behov for bistand fra det offentlige, må det settes inn nødvendige ressurser for å få brukeren til å bli mest mulig selvhjulpen igjen.

– Livskvaliteten vil naturligvis stige hvis personen kan utføre hverdagslige aktiviteter som å leke med barnebarna, lage middag uten hjelp eller gå til postkassen, avslutter Økland.

 

* Fritt brukervalg er innført i enkelte kommuner.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.