Billigere boliger for studenter

  • Det er ikke til å legge skjul på at det er enorme utfordringer å bosette alle studentene rundt om i landet. I Stavanger ble for eksempel flere hundre leiligheter tatt av markedet i en by hvor de allerede hadde landet høyeste leiepriser nettopp grunnet strenge regler, forteller Svendsrud.

Samtidig som regjeringen og samarbeidspartene KrF og V vil finansiere 2000 nye studentboliger i Norge i løpet av 2015, sender Kommunaldepartementet et forslag til forenklinger i byggesaksforskrift og teknisk forskrift på høring. Tidligere har det vært stilt samme tekniske krav (tilgjengelighet, energi, takhøyde, utsikt osv.) til rom som bygges om fra for eksempel loft til soverom i eldre hus, som vi stiller til helt nye boliger. Nå forenkles dette, slik at man ved en omgjøring slipper de fleste kravene. Krav som berører sikkerhet og helse slik som brannsikkerhet, rømningsveier osv. endres ikke.

  • Forslaget vil føre til at langt flere private kan åpne hjemmene og kjellerleilighetene til studentene. Boligprisene i mange av studentbyene rundt om i landet er sprengt, og nå fjernes en rekke unødvendige krav for å gjøre det enklere for folk å bruke boligene sine slik de ønsker for å få flere utleiehybler på markedet, påpeker Svendsrud.

Svendsrud mener at dette vil gjøre det enklere og billigere å bygge. Dagens strenge krav til sikkerhet beholdes, men staten skal ikke lenger blande seg opp i om det er høyt nok under taket, om utsikten er god nok eller om planløsningen gjør det vanskelig å møblere
en kjeller som man vil gjøre om til en stue.

  • En forenkling av disse reglene vil resultere i et bedre boligmarked, noe som vil komme studentene til gode, avslutter Svendsrud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.