Vi vil avvikle formueskatten

Fremskrittspartiets Ungdom vil avvikle formueskatten for å styrke det norske næringslivet.

Utgiftssiden i statsbudsjettet er på over 1600 milliarder kroner. Bortfall av formueskatten vil utgjøre under en prosent av statsbudsjettets utgiftsside. Et kutt på 12 milliarder i statens inntekter betyr lite for det SVs Audun Lysbakken kaller “de store utfordringene” i norsk økonomi. Fremtredende rødgrønne politikere får det til å høres ut som et blodig slakt av velferdsstaten, noe som på ingen måte er tilfellet.

Bortfall av formueskatten vil ha positive effekter. Redusert formueskatt vil bidra til økt norsk eierskap i norsk næringsliv og økt verdiskapning. Vi lever i en global verden. Kapitalen flyter fritt mellom land og markeder. Økt verdiskapning kan kun oppnås gjennom tilgang på kapital, kunnskap og tilgang på kompetente medarbeidere. Det at arbeidsgivere og grundere får insentiver til å beholde bedriften i Norge er direkte vekstfremmende. Tilgang på kapital er nødvendig for å skape ny vekst og arbeidsplasser. Da Sverige avviklet sin formueskatt, sa den svenske finansministeren at det var et steg for å gjøre Sverige om til et gründersamfunn.

Formueskatten er ikke knyttet til inntjening i en bedrift. I år med tap eller underskudd vil formueskatten ramme eierne ekstremt hardt, men også i perioder med vekst vil det være vanskelig å betjene formueskatten i og med at det vil være nesten umulig å ta ut utbytte. Eierne har da kun et valg og det er å selg ut eierandeler for betjene formueskatten. Dette er direkte destruktivt og har en negativ virkning på verdiskapning og vekst. Bedrifter som eier store, dyre maskiner blir hardt rammet av formueskatten. Det er ikke slik Norge kan skape et produktivt og bærekraftig samfunn.

Det er ikke bare bedriftseiere som blir rammet av formueskatten. Eldre pensjonister som ikke har høy inntekt blir rammet. Noen må selge huset eller andre verdier for å betjene formueskatten. Formueskatten rammer mennesker som har jobbet et langt liv, spart og betalt ned gjelden sin. Det er urettferdig.

Formueskatten stimulerer til investering i lite produktive aktiva som eiendom. Det har lav avkastning i forhold til investering i virksomheter og næringsliv i nasjonal sammenheng. Bortfall av formueskatten vil øke kapitaltilgangen for investeringer i ny virksomhet og produksjonsmidler, idet kapital vil gå fra eiendom til økt verdiskapning i handel og produksjon.

Innlegget er skrevet av Eva Berner.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.