FpU har store budsjettforventinger til regjeringen

Mandag 9. mars 2015 starten regjeringen sin årlige budsjettkonferanse. Dette møtet er noe av det første arbeidet som gjøres fra regjeringen for å skape neste års statsbudsjett. – Vi har store forventinger, sier 1.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud.

 Å klargjøre et statsbudsjett er en tidkrevende prosess. FpU har, som alltid, vært tidlig ute med innspill til Finansminister Siv Jensen (FrP) om hvilke prioriteringer vi mener er viktigst for neste års statsbudsjett.

– Vi har gitt innspill til finansministeren om at vi forventer store skatte- og avgiftskutt for 2016-budsjettet. For FpU er det viktig at det gis store lettelser til folk flest, slik at alle kan velfortjent sitte igjen med litt mer av sine egne opptjente penger, sier Svendsrud.

Men 1.nestformannen forventer også en tydelig satsning på barn og unge:

– Regjeringen har allerede gjort mye bra for barn og unge, og det er liten tvil om at denne regjeringen har gjort mer for unge mennesker enn hva den rødgrønne regjeringen gjorde i sin tid. Økning av studielån og frikortgrensa, samt at over 5000 lærere etter- og videreutdannes bare i år og at videregående-elever skal evaluere undervisningen sin er gode eksempler på det. Men vi forventer mer, utdyper Svendsrud.

– Vi forventer at læreryrket får økt status blant de som skal søke høyere utdanning slik at vi får flere lærere, i tillegg til at arbeidsgiveravgiften på lærlinger enten må reduseres eller fjernes helt. Vi håper selvfølgelig også på en enda større økning i frikortgrensen og at 11 måneders studiestøtte til studentene blir en realitet, sier Svendsrud.

1.nestformannen er også opptatt av viktigheten av at det må kuttes i offentlige utgifter

– Statsbudsjettet vokser og vokser for hvert år som går. Dette er bekymringsfullt for Norges fremtid. Det er altså slik at FpU fremdeles tror på visjonen om at fremtiden ikke kan vedtas, bare skapes. Dette innebærer at skattenivået ikke kan være så høyt at det setter begrensinger på enkeltmenneskets mulighet til å stå på egne ben, og at statens utgifter ikke er så store at det går på bekostning av verdiskapningen, fortsetter Svendsrud.

– Vi forventer at det kuttes i unødvendige utgifter. Dette innebærer at det både må kuttes i byråkrati, særinteresser og andre oppgaver staten som utgangspunkt ikke har noe med å gjøre. Vi håper på et budsjett som prioriterer vanlige lønnsmottakere, et budsjett hvor ungdommen får mer å rutte med og et budsjett hvor det generelt sett skapes en enklere hverdag for folk flest, avslutter 1.nestformann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.