Sommertraineer til stortingsgruppen

Sommertraineer i FrPs stortingsgruppe gir politiske talenter muligheter for å få innsikt i, og erfaring med politikk og mediehåndtering på nasjonalt nivå. 

FrP er ett av regjeringens to partier. Etter at H/FrP-regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013 har partiet og stortingsgruppen bidratt til å gjennomføre en rekke store og små saker som medvirker til å skape en enklere hverdag for folk flest.  Stortingsgruppen består av 29 stortingsrepresentanter og ca 20 ansatte. Nå søker vi etter sommertraineer for 2015.

Som sommertrainee vil du få jobbe med politikk og media på et nivå som ellers er forbeholdt erfarne rådgivere. Arbeidsoppgavene spenner fra politisk research til mediehåndtering for FrPs stortingsgruppe, under ledelse av en av våre erfarne kommunikasjonsrådgivere.

Vår sommertrainee-ordning er ett av leddene i vårt talentutviklingsprogram for unge i politikken. Vi søker etter kandidater som allerede har god kjennskap til partiet og norsk politikk og som brenner for å lære mer. De fleste vi har ansatt tidligere er i gang med høyere utdanning, men det er ikke et krav. Politisk engasjement, vurderingsevne og skriftlig fremføringsevne veier tyngst. Kandidater blir valgt ut etter søknad, intervjuer og praktiske prøver.

Traineeperioden er planlagt å vare fra 22. juni til 21. august. Søker må kunne begynne fra start, og det er en fordel om søkeren kan delta sammenhengende i hele perioden. Om det ligger til rette for det kan forlengelse til valgdagen være aktuelt. Les mer om FrPs traineeprogrammer på www.frp.no/trainee.

For nærmere opplysninger kan du kontakte informasjonsleder Ida Krag (916 40 110).

Søknad og CV må være mottatt her torsdag 19. mars, og sendes til sekretariatsleder Per Kristian Solbak på e-post: pks@stortinget.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.