Ta deg en tur til Sverige, Mani

AUF-Leder Mani Hussaini sier til VG: «Sverige har tatt imot 60.000, så her har vi en jobb å gjøre.»

Han foreslår samtidig følgende tiltak:

  1. 5.000 syriske kvoteflyktninger
  2. Det skal ikke gis midlertidig opphold til barn mellom 16 og 18 år
  3. Vi skal ta i mot de med størst behov, og lover å reversere regjeringens vektlegging om utdannings- og yrkesbakgrunn for utvalg av kvoteflyktninger
  4. Barns tilknytning til riket må vektlegges høyere
  5. Enslige mindreårige asylsøkere må få hjelp under barnevernet

Sverige
Mani bør ta et besøk tilbake til Sverige og se på hvilket samfunn de er i ferd med å få. Der vil han få se konsekvensene av den dumsnille innvandringspolitikken de vil føre. Politiet i Sverige har «55 no-go-soner» hvor de ikke tør å gå i hovedsak på grunn av utenlandske gjenger som samfunnet ikke har klart å integrere, på grunn av de har tatt imot for mange.

Asylveksten til Sverige koster 48 milliarder kroner og Sverige ønsker nå å sende regningen for deres feilgrep til EU fordi de ikke har råd selv. AUF og Sveriges innvandringspolitikk ville rasert den norske velferdsstaten slik vi kjenner den. Er det virkelig det AUF ønsker? Hvis integreringen av de 5 000 syrerne går dårlig vil det koste samfunnet opp mot 20 milliarder kroner.

Jeg blir skuffet av å se utspillet til AUF-lederen. Av alle stemmene i norsk innvandringsdebatt så skulle jeg tro at hvis det var en som var mer opptatt av syrernes beste en egen selvfølelse og politisk vinning så var det Mani. Man kan hjelpe over 100 000 syrere i nærområder og naboland framfor å la 5 000 komme til Norge. Det er 95 000 av Mani sine tidligere landsmenn som vil få et langt tøffere liv og en langt mer usikker fremtid om forslaget hans skulle blitt en realitet.

Norske asylmottak er allerede fulle og kommunene sliter allerede med bosetting av 5.000 flyktninger/asylsøkere, noen som har sittet flere år på asylmottak. Det er denne køen Mani vil fordoble, framfor å hjelpe i nærområdene. Mani som selv har bodd på asylmottak burde vite at en politikk som gjør at de må bli værende på mottok i enda flere år, er brutal. Kvoteflyktninger har prioritet som betyr at de i køen går foran de 5 000 som allerede venter på bosetning.
Denne køen har vi på grunn av Arbeiderpartiets politikk og er arven etter de Rødgrønne. Selv om køen er på vei bort og vi har bosatt 20% flere i fjor, fått ned køene og ikke bosatt flere siden Bosnia-krigen så er dette et problem de må ta innover seg.

FpU mener også man bør gi nødhjelp når store katastrofer inntreffer og har tidligere foreslått å bruke 1 milliard på hjelp i nærområdene. Det handler ikke om å overby andre politiske partier og slenge ut et tall for å konkurrere om man vil hjelpe 4000, 5000, 10 000 eller 12 000. Det handler om måten man bruker de pengene man har og for meg er det viktigst å hjelpe flest mulig, det er det dessverre ikke for AUF.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.