Regjeringen innfører dyrepoliti

Fremskrittspartiets Ungdom lanserte i 2010 ideen om innføring av dyrepoliti i Norge. Denne ideen tente Fremskrittspartiet på, og i dag lanseres en etterlengtet seier for FpU!

Det utgjør en forskjell med FrP i regjering

Dyrenes velferd og sikkerhet har vært et tema til debatt i mange år og Fremskrittspartiets Ungdom har lenge vært opptatt av at dette nå en gang for alle må få en løsning. Man har over mange år sett at mattilsynet ikke har håndtert dette på en god nok måte. Samarbeidet med politiet har heller ikke fungert optimalt. Dette har vist seg flere ganger, når vi ser at de som vanskjøtter dyr ikke får den straffen de fortjener.

Med Fremskrittspartiet i regjering ser vi nå endelig at dyrenes rettigheter blir tatt på alvor, og det blir nå innført en prøveordning med dyrepoliti i Norge.

FpU leverer politikk:

Fremskrittspartiets Ungdom har gjennom mange år vært premissleverandør for norsk politikk. Ideer og tanker som er blitt lansert hos oss har etterhvert blitt tatt opp i moderpartiet og blitt vedtatt som politikk i Norge. Dette viser hvor viktig det er som ungdom og engasjere seg i politikken, det betyr faktisk noe, sier formann i FpU Atle Simonsen.

  • Det er tidligere bevist at mange som utøver vold på dyr senere vil gå over til å utøve vold på mennesker. Derfor er det viktig å se kriminalitet mot dyr og mennesker i sammenheng.

  • Jeg tror at vi nå vil se at flere brudd på dyrevelferdsloven blir avdekket og anmeldt.

  • Målet er i tillegg grundigere etterforskning, kortere saksbehandlingstid og færre henleggelser. Alt dette er viktig for å bedre dyrevelferden.

  • Det er kjempeseier for oss at dette nå blir en realitet, Fremskrittspartiets Ungdom har vært en viktig stemme i norsk politikk, og det vil vi også være for fremtiden.

Prøveprosjektet:

Det blir nå satt i gang et pilotprosjekt om dyrepoliti som blir lagt til Sør Trøndelag Politidistrikt. Det vil der bli opprettet en egen dyrekrimgruppe som har ansvar for saker som gjelder kriminalitet mot dyr. I denne gruppen skal det arbeide 3 personer, blant annet en dedikert etterforsker, samt en påtalejurist.

Dette vil bidra til at kunnskapen i politiet om dyremishandling vil styrkes.

En stor seier for oss!

Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Atle Simonsen jubler over prøveprosjektet som nå innføres.

  • Siden FpU lanserte dette forslaget i 2010 har vi hele tiden jobbet målrettet for at dette skulle bli en realitet i Norge. Vi har sett mange andre land som har innført dette med stor suksess. Dette er heller ikke et tiltak som trenger å koste penger, vi har kuttet byråkratiet i mattilsynet og det gjør at vi kan gjennomføre dette,  avslutter Simonsen.

 

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.