FpU sikret gjennomslag for ny politikk

-Jeg er utrolig stolt over alle de flinke talentene som kommer fra ungdomspartiet. De er mange og de er dyktige!

Partileder Siv Jensen roste unge, fremadstormende politikere for deres innsats under helgens landsmøte i Fremskrittspartiet. Hele 60 ungdomspolitikere var til stede under landsmøtet, og flere markerte seg i de politiske debattene.

Landsmøtet beviste at Fremskrittspartiet er et samlet parti i valgkampmodus. Svært mange erklærte sin støtte til regjeringssamarbeidet fra talerstolen, men minnet statsrådene om at de fremdeles skal gå på jobb hver dag som om det er den siste. FpU-formann Atle Simonsen håper at han en gang i fremtiden skal kunne fortelle historier om da Norge forlot sosialdemokratiet og gikk inn i tiden med mer frihet til enkeltmennesker.

  • Jeg håper dette blir den perioden hvor politikerne stod frem og gjorde de kuttene som skulle til for å sikre en bærekraftig velferdsstat fremfor en bærekraftig valgkamp, sa Simonsen i sin landsmøtetale.

Politikk, pølser og Pink Floyd
Med pølser, saft og rockekonsert markerte hele Fremskrittspartiets landsmøte Arbeidernes dag/1. mai med innbyggerne i Ullensaker kommune. Lokale FrP-topper, Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg holdt appeller for de fremmøtte.

  • Arbeidernes dag er ikke kun venstresidens dag. Det er dagen for folk flest, de som ønsker liberalisering av arbeidsmiljøloven for at unge skal komme seg inn i arbeidslivet og de som ønsker lavere skatter og avgifter, sa Atle Simonsen i etterkant av markeringen.

Fremskrittspartiets Ungdom sikret gjennomslag for ny politikk. En av resolusjonene omhandlet nettopp unge og arbeidsledige, og ble oversendt programkomiteen for videre utredning. Forslaget omhandlet det stadig økende antall unge uføre. Sentralstyremedlem Sara Berge Økland tok til orde for at hovedregelen skal være at ingen under 25 år skal kunne bli uføre og at unge arbeidsledige må få bedre oppfølgning slik at de kommer tilbake i jobb.

  • Vi er også veldig opptatt av det forebyggende arbeidet. Skolehelsetjenesten og rådgivningstjenesten må styrkes, og antall elever som fullfører videregående opplæring må økes ved å tilby tilpasset undervisning og redusere unødvendig teori på yrkesfag, sa Sara Berge Økland.

Dette ble vedtatt på Fremskrittspartiets landsmøte (utvalgte saker):

Styrke barnevernet
Fremskrittspartiet ønsker at barnevernet skal benytte seg av flere hjelpetiltak for å sørge for at familier får holde sammen. Hjelpetiltak skal bli utprøvd i større grad enn i dag før omsorgsovertakelse kan finne sted. Unntaket er i tilfeller som omhandler blant annet vold og seksuelle overgrep.

Nei til ekstralisens på nett-TV
Fremskrittspartiet ønsker å avskaffe NRK-lisensen, så snart det er et stortingsflertall for det. I mellomtiden mener vi det er problematisk at lisensbetalere i dag må subsidiere nett-TV til alle som ikke betaler lisens. Fremskrittspartiet ønsker en lisensordning som minner om TV 2 Sumo for NRK. Dette vil bety at de som kun benytter seg av NRK-TV vil få billigere lisens mens de som i dag ser både NRK-TV og bruker NRKs nett-TV vil betale tilsvarende det de gjør i dag.

Snus og tobakk
Helseminister Bent Høie fikk velfortjent kritikk fra FpUs Atle Simonsen og Fredrik Juel Hagen for sitt forslag om nøytral emballasje på snusbokser og sigaretter, deriblant å fjerne lokket på snusboksene. Fremskrittspartiets Ungdom mener at forslaget er fullstendig latterlig, og oppfordrer helseministeren til å konsentrere seg om viktigere saker enn fargen på snusbokser i fremtiden.

Arrangerte ekteskap
Fremskrittspartiet tar minoritetskvinner på dypeste alvor og er bekymret for at flere av dem blir frarøvet grunnleggende frihet – også på norsk jord. I en uttalelse fra landsmøtet ber Fremskrittspartiet om at partileder Jonas Gahr Støre (Ap) avklarer uttalelser Hadia Tajik (Ap) kom med i Dagens Næringsliv i 2012 om at arrangerte ekteskap er like legitime som ekteskap basert på forelskelse.

Nei til 10 000 Syria-flyktninger
Vi sier nei til forslagene fra flere partier om å hente 10.000 syriske kvoteflyktninger til Norge. Flyktningene bør heller hjelpes i nærområdene, og dermed kan man hjelpe langt flere.

Bedre sykehustilbudet
Sykehustilbud skal prioriteres til pasienter i hele landet. Det er avgjørende at befolkningen har et godt og nært sykehustilbud i akutte situasjoner. Lokalsykehusene må styrkes og moderne legemidler må bli tatt i bruk.

Boligpolitikk for fremtiden
Vi vil liberalisere Plan- og bygningsloven, fjerne forbudet mot nordvendte leiligheter (!), vurdere å styrke BSU-ordningen for unge og sørge for at kommunene er tilstrekkelig rustet for flom og ras.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.