FpU-seier: Fjerner statsstøtte til pelsdyrnæringen

FpU-seier: fjerner statsstøtte til pelsdyrnæringen
Staten ved landsbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) har i kveld blitt enig med Bondelaget om ny jordbruksavtale. Avtalen innebærer at en egen statsstøtte til pelsdyrnæringen fjernes. Dette er et forslag som FpU har kjempet for i mange år.

Statsstøtten som nå fjernes er den såkalte fôrfraktsstøtten. Dette har vært en særordning for pelsdyrnæringen. Formålet med statsstøtten har vært å sørge for reduserte priser på fôr til pelsdyrbønder.

Svært fornøyd
Formann i FpU, Atle Simonsen, var fredag kveld svært fornøyd.
– FpU har kjempet mot denne statsstøtten i mange år. Dette viser at tanker og ideer som vi snakker om i FpU noen år senere blir gjeldende politikk. Det er inspirerende!
Videre legger han til:
– I tillegg må jeg få gratulere landbruksminister Sylvi Listhaug med at hun er blitt enige med Bondelaget om en ny jordbruksavtale. Hun gjør en kjempejobb for å forbedre og forenkle norsk landbruk.

18 millioner i reduserte utgifter for staten

Konsekvensen av at støtten fjernes vil være at skattepenger ikke lenger brukes til å subsidiere lavere priser på pelsdyrfôr. I 2014 brukte staten omlag 18 millioner på denne ordningen. Dette er penger som nå kan brukes på andre ting, eller lavere skatter og avgifter til folk flest.

Simonsen mener det er rettferdig at støtten fjernes:
– Pelsdyrnæringen er den eneste næringen i norsk landbruk som hevder seg i internasjonal konkurranse og kan klare å stå på egne bein.
– Pelsdyrbøndene tjener bra med penger, og det er ingen grunn til at staten skal være med å subsidiere en næring som går med store overskudd, avslutter Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.