En enklere hverdag for skoleelever

Atle Simonsen og resten av FpU jubler over at H-FrP-regjeringen nå innfører gjør det enklere for elever å søke skoleplass i andre fylker enn deres eget fylke.

-Endelig vil det bli enklere å søke for den enkelte elev, uavhengig av fylkesgrensene. Dette er et fremskritt som vil gi mer frihet og makt til elevene og mindre til fylkene, sier Atle Simonsen.

-Elevene kan med denne endringen søke hvor de vil uavhengig av fylkesgrensene. Det vil innebære at fylkeskommunen hvor skolen eleven søker på, må behandle søknaden, i stedet for at fylket hvor eleven bor skal gjøre det, fortsetter Simonsen.

Forslaget vil gjøre at fylker ikke kan si nei til å betale for skoletilbud i andre fylker, noe som gjør at elever i større grad har mulighet til å søke skoleplass andre steder enn kun ved hjemstedet. Det blir som en gjeste-elevgaranti. En slik gjeste-elevgaranti vil i praksis bety at elevene er garantert finansiering fra hjemfylket dersom de får skoleplass i et annet fylke. Hjemfylket kan altså ikke si nei til å betale for studieplassen, selv om hjemfylket har tilsvarende tilbud.

Simonsen mener dette kan hindre at elever får avslag og i større grad kan søke den studielinjen de faktisk ønsker uavhengig av fylkesgrensene. Hvert år hører man eksempler av elever som tidligere har måtte velge andre alternative skoler fordi førstevalget deres har ligget i nabofylket, forhåpentligvis er dette historie nå. Vi har også sett eksempler på at elever må ha 4 timers reisevei til en spesiell utdanningslinje, mens det ligger en skole med samme tilbud noen få kilometer unna. Problemet er at det går en fylkesgrense mellom hjemmet og skolen. Dette skjer spesielt i de områdene hvor elevene bor rett ved fylkesgrensene. Ordningen kan være på plass allerede høsten 2016.

  • Dette vil gi en enklere hverdag for de elevene som sliter med denne problematikken, sier Simonsen.

-I beste fall hindrer dette ”drop out” fra den videregående skolen, siden elever i større grad får mulighet til å gå den studielinjen de ønsker uten at fylkesgrensene skal stå i veien. Vi er i alle fall et steg nærmere fritt skolevalg med lovendringen som regjeringen nå foreslår, avslutter Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.