Kan bli skjenking til 04:00 grunnet KrF

I går behandlet Stortinget KrFs 15 forslag om endret alkoholpolitikk. Blant annet foreslo de at den nasjonale stengetiden skal endres fra 03.00 til 02.00. Atle Simonsen, formann i FpU, mener man heller bør utvide åpningstiden til 04.00.

Da FrP/Høyre-regjeringen tiltrådte høsten 2013 var man på forhånd enige med KrF og Venstre om at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Det er i strid med FrPs politikk, som ønsker en mer liberal alkoholpolitikk med lengere åpningstider for utesteder og lavere alkoholavgifter. At alkoholpolitikken skal ligge fast var dermed en seier for KrF, som ønsker en mye strengere alkoholpolitikk.

FpU vil ha stengetid 04.00

Atle Simonsen, formann i FpU, tror ikke KrF har forstått hva de har gjort:

– Dette forslaget betyr at KrF ikke mener stengetiden for utesteder er en del av hovedlinjene i alkoholpolitikken, og at det således er åpent for endringer. Jeg mener at det nå bør utvides til kl. 04 slik at kommunene får større mulighet til å bestemme dette selv og at man kan få større mangfold i utelivet.

– Både FrP og Høyre vil ha mer liberale skjenketider og et liberalt parti som Venstre som alltid ivrer etter mer lokalt selvstyre vil måtte støtte noe slikt. FpU vil jobbe for at FrP fremmer forslag om å utvide til kl. 04.00

Frykter dårligere vilkår for seriøse aktører og høyere priser

Forslaget fra KrF om stengetid klokken 02.00 vil trolig føre til dårligere vilkår for utesteder og høyere priser, i følge Simonsen.

– Når utestedene har en time mindre til å tjene inn penger, så vil inntekten enten gå ned eller så må de øke prisene. Noen vil kanskje kutte ned på vakthold for å spare penger, med dårligere sikkerhet som konsekvens. Jeg ønsker det motsatte – gode rammevilkår som kan gi et variert og trygt uteliv.

– Utvidede skjenketider vil sørge for at folk vil gå hjem fra byen på forskjellige tidspunkt, framfor dagens system hvor det hver helg ligner et 17-mai-tog av fulle mennesker kl. 03.00, det er oppskriften på bråk.

– Jeg synes det er synd at KrF skal angripe de seriøse aktørene i utelivet, men det verste er kanskje at de rammer alle de som bare ønsker seg en hyggelig kveld på byen. Det er moralisme fra en liten selverklært elite. Jeg mener folk heller skal få bestemme selv, avslutter Simonsen.

Oppdatering fra Stortinget.no: Stortinget har forkastet tilsammen 15 forslag fra Kristelige Folkeparti om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk, Forslagene fikk i varierende grad støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.