En bedre hverdag for eldre

Det er en ting jeg er lei av å snakke om, og det er eldreomsorg. Ikke fordi jeg er lei de eldre, men fordi jeg er lei av at det ikke gjøres nok og føres den politikken som de som bygde landet fortjener. Hvor mange valgkamper har vi ikke snakket om den dårlige tilstanden i norsk eldreomsorg? Jeg håper jeg får oppleve den siste. Heldigvis går det bedre nå som FrP er i regjering.

FpU vil ha kvalitet og valgfrihet i eldreomsorgen. Vi mener at eldre selv skal få velge hvor de vil  bo, når de skal legge seg, hva de skal spise og alt annet de ønsker å gjøre. Både private og offentlige sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering, slik at eldre fritt kan velge hvor de vil bo når de trenger hjelp uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Vi er altså opptatte av at de eldre får en verdig alderdom. Frem til 2040 vil antall 80-åringer fordobles og 90-åringer tidobles i Norge. FpU ser utfordringene og ønsker å tilrettelegge for at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig. Derfor ønsker vi å satse på omsorgsteknologi.

Vi mener at omsorgsteknologi kan være med på å gjøre eldre mer selvhjulpne og uavhengige. Et verdig liv med innhold, trygge rammer, aktivitet og livsglede er ikke en selvfølge for eldre i dagens samfunn, men dette mener vi i FpU at det bør være. De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Dersom vi er framoverlente og nysgjerrige på ny teknologi vil både sørge for at eldre får bli lenger hjemme og spare skattebetalerne for penger som kan senke skattene eller øke kvaliteten på omsorgstjenester.

En av de største redslene eldre har er å falle, både utenfor hjemmet og inne i hjemmet. Ved å legge til rette for en fallalarm, kan eldre trykke på denne om de har falt og hjemmetjenesten eller andre kan bistå dem.

Annen omsorgsteknologi kan være varsel og alarmsystem, elektroniske kalendere og huskeklokker og bildetelefoner. Hensikten er å legge til rette for å bedre kommunikasjon og hjelpe hukommelsen blant de eldre – og ikke minst la dem være sjef i eget liv. Lyse i Stavanger er i samarbeid med bl.a. UiS, Lærdal Medical og flere andre pioneerer i dette arbeidet med sitt Safer@Home-prosjekt

Teknologien kan gi hverdagen en ny mening, skape trygghet og trivsel, men den kan ikke fjerne ensomheten som mange eldre opplever. En annen viktig faktor for en verdig alderdom vil være å legge til rette for et økt aktivitetstilbud for eldre. Mange kommuner kan vise til gode prosjekter med frivillighetskoordinator og aktivitetskalendere der unge og eldre sammen skaper livskvalitet for flere generasjoner sammen. En FpUer i ditt kommunestyre er det nærmeste du kommer en garanti for satsing på eldreomsorg med en fremoverlent og teknologinysgjerrig kommune.

Det blir lettere å bli gammel fremover. FrP har tatt vårt første skritt ved å etablere et prøveprosjekt for statlig finansiert eldreomsorg slik at det ikke er postnummeret som avgjør om man får en sykehjemsplass eller ikke. I august er det tusenvis av 6-åringer som skal ha sin første skoledag, det skulle tatt seg ut om de skulle fått et brev i posten i løpet av sommeren hvor det stod: «Beklager, men vi har brukt alle pengene på nytt kulturhus, så det er dessverre ikke flere skoleplasser igjen. Prøv igjen neste år». Sørgelig nok er det situasjonen for våre besteforeldre.

Det er forskjell på hvem som sitter i regjering og jeg er glad for at resultatene av FrPs politikk begynner å virke. I fjor ble det gitt tilskudd til bygging av hele 2143 nye sykehjemsplasser, over 1000 flere enn hva Stoltenberg og sosialistene prioriterte i 2013, en økning på formidable 80 %. Det er en lang vei å gå og mer politikk som må endres for at det skal skinne av eldreomsorgen, men nå har jobben i det minste begynt.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.