Virkelighetsfjernt forslag fra KrFU

Onsdag 13. Juli gikk KrFU leder Emil Andre Erstad ut og krevde at Krf skulle gå inn for å øke nødhjelpspotten i Norges bistandsbudsjett med 13 milliarder kroner. Da vil det totale bistandsbudsjettet være på utrolige 45,5 milliarder kroner. Dette vil bety at 1,4% av Norges bruttonasjonalprodukt vil gå til bistand.

”Dette er ikke noe vi kan støtte, hele forslaget virker virkelighetsfjernt. Dette er ekstremt mye penger KrFU vil ha til nødhjelp. Samtidig vil de at Norge skal ta imot 10.000 flyktninger fra Syria. Dette koster også masse penger. Hvor vil KrFU ta pengene fra? Eldreomsorg eller kanskje skole? Så lenge som vedtaket om å ta inn 8.000 flyktninger står, ser jeg det som uaktuelt å få dette gjennom i statsbudsjettet.” Dette sier 1. Nestformann Bjørn-Kristian Svendsrud til avisen Dagen.

FpU har mange ganger kommet med ønske om å bruke mer penger i nærområdene slik at vi kan hjelpe flest mulig, fremfor å ta en liten promille av det totale flyktningeantallet slik som resten av partiene på Stortinget har kommet frem til.

”Vi kunne gjerne brukt flere milliarder mer på hjelp i nærområdene, det foreslo vi også, men den døra lukket KrFU igjen når de sa ja til 8.000 flyktninger + familiegjenforening. Dette vedtaket vil kunne koste Norge over 95 mrd.» fortsetter Svendsrud.

”FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres har bedt verden bidra i prioritert rekkefølge: 1. Hjelp i nærområder, 2. Hjelp i naboland, 3. Hjelp til selvhjelp og selvbosetting i nærområder. Til dette valgte KrFU og si: Vi hører hva dere sier, men det gir vi blaffen i.” Dette sier Bjørn-Kristian Svendsrud i respons.

Det er tydelig at KrFU prioriterer symbolpolitikk og populisme i denne saken. FpU kan ikke godta at KrFU skal ta penger fra for eksempel eldreomsorgen for å finansiere deres våte drømmer om et bistandsbudsjett på 1,4% av BNP.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.