Skoler, sykehjem og veier må rehabiliteres

Politikere må prioritere rehabilitering av eldre bygg og infrastruktur selv om det er gøyere å klippe snorer.

Vi har alle opplevd det; klasserom med dårlig luftkvalitet, og på kveldstid møter vi idrettsanlegg og kulturhus i samme standard. Flere av våre besteforeldre bor på sykehjem med slitte vegger og tak. Kanskje var også toget forsinket i morges eller du måtte styre mopeden unna et hull i veien?

Hele 2600 milliarder må til for å få god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger. Det er dommen fra ekspertene som står bak en knusende rapport om Norges tilstand. Rådgivende ingeniørers forening (RIF) har utarbeidet rapporten.

  • Huseiere vet de må male huset. Bileiere vet de må vaske bilen og skifte olje på motoren. Slik må også det offentlige drive. Å spare penger ved å kutte i vedlikehold er som å leve på kreditt, og da blir det krise når regningen må betales, sier sentralstyremedlem Sara Berge Økland. Hun er også Fremskrittspartiets 4. kandidat i Bergen ved årets kommunevalg.

Økt trafikksikkerhet og en enklere hverdag

I år etter år har vi hørt om rekordbevilgninger til samferdsel. Samtidig har vedlikeholdsetterslepet vokst. Resultatet er veier med nedslitt asfalt og bruer med nedjusterte vektgrenser. En jernbane hvor kjøreledninger faller ned, sporvekslere låser seg, signalanlegg ikke virker. Det er resultatet av mange år med sviktende vedlikehold.

  • Med Fremskrittspartiet i regjering har det blitt igangsatt en massiv satsing på vedlikehold av vår infrastruktur fordi vi vet at det bidrar til trafikksikkerhet og må gjøres kontinuerlig, forteller Økland.

I 2015 er bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveier nesten 67 prosent høyere enn Stoltenberg regjeringens budsjettforslag for 2014. Det mest synlige tegnet på satsingen er ny asfalt. I år er det inngått kontrakter om asfaltering av 3683 km riks- og fylkesvei, en betydelig vekst på kort tid.

Vedlikehold av jernbanen er viktig for å sikre at togene kommer og går når de skal. I 2015 reduseres vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Til sammenligning vokste forfallet med nesten en milliard kroner årlig fra 2005 til 2013. Veksten er på 55 % sammenlignet med rødgrønt budsjettforslag for 2014.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.