Hvorfor FpU ønsker lavere avgifter på alkohol og tobakk

Norge har høye avgifter på alkohol og tobakk. Det gjør at vi har Europas høyeste priser. Dette fører til en rekke negative konsekvenser som i sum gjør at avgiftene bør reduseres. De eneste som jubler over norsk avgiftspolitikk er den svenske regjeringen.

Prisen på alkohol og tobakk i Norge er 2,5 ganger så høyt som gjennomsnittet i EU, dobbelt så høyt som Danmark og 80 % høyere enn i Sverige, i følge SSB.

Nettavisen kan vi lese at det å handle i Sverige tilsvarer en timelønn på 430 kroner før skatt.

Kjøper du en ølboks i butikken til kr 25, går hele kr 16, 48 i skatter og avgifter. Produsenten og forhandleren sitter bare igjen med kr 8,52 (se illustrasjon fra drikkeglede.no).

Høye priser gjør at svært mange nordmenn velger å reise utenlands for å handle alkohol og tobakk. Statistikken er klar. I følge SSB fører dette til at :

På tide å stikke fingeren i jorda
Denne dumskapen får lov til å fortsette fordi mange politikere har et svært anstrengt forhold til både alkohol og tobakk. For disse politikerne er det på tide å stikke fingeren i jorda. Halvparten av den brennevinen og 30 % av vinen som drikkes i Norge er ikke kjøpt på Vinmonopolet (som omtalt av Ingunn Jordheim, general­sekretær i Vin- og brennevins­leverandørenes forening (VBF)

Hver fjerde sigarett i Norge er smuglervare
27% av sigaretter røykt i Norge er smuglet inn til Norge, og dette gir staten 3 milliarder i tapte inntekter, som kunne vært brukt på kreftforskning . Enkelte politikeres korstog mot alkohol og tobakk er nødt til å ta slutt. Dette er lovlige produkter.

Arbeiderpartiet ønsker å fortsette med høye avgifter
Dagens avgiftspolitikk, som Arbeiderpartiet har lagt gjennom årtier, tar som utgangspunkt at vi er et land som Island uten grenser til andre land. Det er vi ikke. Sverige er for store deler av befolkningen kun en kort biltur unna. Vi reiser mer utenlands enn noen gang før. Antall beslag av smuglervarer stiger år for år ifølge Statens Instiutt for Rusforskning (SIRUS) og man vet at beslaget kun utgjør 5-10 prosent.

Utviklingen går en vei. I sum tilsier dette derfor at vi må sette ned avgiftene. Alternativet er en stadig forverret utvikling der arbeidsplasser og penger forsvinner ut av Norge. Lavere avgifter kunne paradoksalt nok gitt mer penger i statskassen fordi man handler mer i Norge.

FpU vil sette avgiftene ned
Vi vil la norske arbeidstakere og bedrifter konkurrere på like vilkår. Vi vil gjøre det attraktivt for forbrukerne å handle i Norge. Grensehandel fører til at det blir mindre penger til rusomsorg, forebygging og kreftforskning. Derfor mener FpU at avgiftene på alkohol og tobakk må settes ned, og det så raskt som mulig.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.