– Bibelskolene bør få konkurranse

Det bør tillates flere typer private skoler slik at de religiøse kan bli utkonkurrert.

Forrige uke kunne vi lese i blant annet Stavanger Aftenblad at lærere på alle skoler som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) må skrive under på at de tar avstand fra homofile ekteskap, som en del av arbeidskontrakten. Nyheten har vakt sterke reaksjoner og Nettavisens egen Gunnar Stavrum setter blant annet fokus på at de mottar over 150 000 kr i statsstøtte for å drive skole på denne måten.

Jeg er glad diskrimineringsombudet tar avstand fra dette og sjekker lovligheten i det. Kirken har kommet såpass langt at de endelig har begynt å akseptere at homofile også kan få være prester. Da er det rart at man ikke kan være lærer på en kristen skole, uten at de skal være sikre på at man tar avstand fra homofile. I 3. Mosebok står det også: «Klær som er vevd av to slags garn, skal du ikke ha på deg.», men jeg antar at ikke det er en del av uniformsreglementet eller et kriterie for å få jobb på skolen?

Dette viser at det er et stort behov for privatskoler som ikke er kristne. Det er mange som ønsker et alternativ, fordi de ikke er fornøyd med tilbudet det offentlige gir dem, og da burde de få velge noe annet enn religiøse skoler. Elevene på Tryggheim skole kan gå glipp av fantastiske lærere, fordi de tror på like rettigheter til alle og ikke deler et gammeldags syn på legning, eller i motsatt tilfelle, at de går glipp av en god skole fordi de ikke deler skolens syn på homofile. Det er utrolig trist.

Det som også er beklagelig, er at gamle verdier og nedlatende menneskesyn fra fortiden skal bli videreført til de unge og lovende. I dag respekterer de fleste at alle er forskjellige og har forskjellige tradisjoner, verdier og livssyn. Hvilke personlige verdier og meninger en har, sier ingenting om du er en god matematikklærer eller ikke. For dem som ønsker et annet tilbud enn offentlig skole, bør en i dagens samfunn få valget mellom skoler som ikke går etter en gammel bok med utdaterte verdier.

Bare en halv time fra Tryggheim videregående ligger den private skolen Akademiet som er en av Rogalands mest populære skoler basert på søkertall og en av skolene med høyeste karaktersnitt på eksamen og standpunktkarakterer. Akadamiet ønsker å utvide sin kapasitet ved å ta i bruk lokaler innenforbi samme skolebygg, men har blitt nektet av både fylkespolitikere (foruten FrP) og den forrige regjeringen.

Det regelverket de rødgrønne snekret sammen for privatskoler var fullstendig håpløst. De eneste som kunne godkjennes var privatskoler som var religiøse eller hadde alternativ pedagogikk. Foreldre eller elever som ikke var fornøyd med den offentlige skolen stod igjen med valget om en kristen skole eller Steinerskolen. Man kunne ikke starte en egen rørleggerskole, men man kunne starte en kristen rørleggerskole uten protester.

Derfor er jeg nå utrolig glad for at regjeringen og Stortinget har sagt ja til en ny friskolelov som tillater private yrkesfagsskoler og profilskoler innen realfag, språk, kunst og kultur. Dette er skoler som har en tydelig faglig profil som vesentlig skiller seg fra det som er vanlig i den offentlige skolen. Vi får håpe at de vanlige friskolene vi har fra før nå får utvide og at disse skolene har kommet litt lengre enn de kristne.

De rødgrønne sier de frykter et frislipp av private skoler, denne saken viser at det gjerne er et frislipp som trengs for å utkonkurrere skolene med slike holdninger.

En sak jeg heller synes de rødgrønne burde vært opptatt av er å sikre at private og offentlige skoler får like mye støtte per elev. I dag får private skoler 85% av kostnaden dekket, og må i tillegg betale for skolebygg selv. Hvis de private skolene får like mye statlig støtte per elev som de offentlige skolene mottar, vil man slippe skolepenger og «klasseskillet» som sosialistene ofte prater om. Mange private skoler er blant de beste i sin region, da burde det være et tilbud til alle, ikke bare de som har foreldre som kan og er villig til å betale.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.